Публікації лектора
Відшкодування витрат на лікування потерпілої від кримінального правопорушення особи
Яна Бабенко, адвокат, член Центру медичного права ВША НААУ, регіональний представник Комітету медичного фармацевтичного права та біоетики НААУ у Київській області
Надання некваліфікованої медичної допомоги є протиправною поведінкою медичного працівника
Яна Бабенко, членкиня Центру медичного права ВША НААУ, регіональний представник Комітету медичного фармацевтичного права та біоетики НААУ у Київській області
Нероз’яснення судом обвинуваченому права бути звільненим від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 140 КК
Яна Бабенко, адвокат, член Центру медичного права ВША НААУ, регіональний представник Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ у Київській області
Наявність шкоди не породжує обов’язку її компенсації, бо необхідна наявність усіх складових цивільної відповідальності
Яна Бабенко, адвокат, член Центру медичного права ВША НААУ
У яких випадках медичний працівник несе відповідальність за завдану пацієнту шкоду? – огляд практичних ситуацій
Яна Бабенко, адвокат, член Центру медичного права
Позовні вимоги про зобов’язання усунути лікарську помилку лікаря не підлягають задоволенню
Яна Бабенко, адвокат, член Центру медичного права ВША НААУ
Складна життєва ситуація, в якій опинився позивач, не є підставою для обов'язку відповідача відшкодувати моральну шкоду
Яна Бабенко, адвокат, член Центру медичного права ВША НААУ
Медична послуга – це сукупність необхідних, достатніх, добросовісних, доцільних професійних дій медичного працівника
Яна Бабенко, адвокат, член Центру медичного права ВША НААУ
Покладення обов’язку відшкодувати завдану моральну шкоду
Яна Бабенко, адвокат, член Центру медичного права ВША НААУ
Допущення порушень при проведенні вакцинації, зокрема, введення вакцини під час хворобливого стану дитини
Яна Бабенко, член Центру медичного права ВША НААУ
Відсутність підписів у медичній карті пацієнта, які лікар проставив через декілька днів
Яна Бабенко, член Центру медичного права ВША НААУ
Згода пацієнта на медичне втручання: про що має пам’ятати адвокат?
Яна Бабенко, адвокат АО «Мітракс», член Центру медичного права ВША
Не може факт недотримання вимог щодо оформлення медичної документації свідчити про завдання шкоди
Яна Бабенко, адвокат, член Центру медичного права ВША НААУ
Суд, не маючи спеціальних медичних знань, самостійно не може надати оцінку відповідності, наданого пацієнту лікування
Яна Бабенко, адвокат, член Центру медичного права ВША НААУ
Майнова шкода в охороні здоров’я – це або реальні збитки або втрачені можливості доходу
Яна Бабенко, адвокат, член Центру медичного права ВША НААУ
Шкода, завдана пацієнту: особливості настання деліктної та договірної відповідальності медичних працівників
Яна Бабенко, адвокат АО «Mitrax», член Центру медичного права ВША НААУ
Заподіяння моральної шкоди та компенсація відповідних немайнових втрат: договірні та деліктні правовідносини
Яна Бабенко, адвокат, член Центру медичного права ВША НААУ
Що заборонено при рекламуванні лікарських засобів?
Яна Бабенко, адвокат, член Центру медичного права ВША НААУ
Надання несвоєчасної або некваліфікованої медичної допомоги є протиправною поведінкою медичного працівника
Яна Бабенко, адвокат, член Центру медичного права ВША НААУ
Коли можливо отримати медичні послуги з лікування безпліддя за допомогою ДРТ безкоштовно?
Яна Бабенко, адвокат, адвокат Адвокатського об’єднання «Мітракс», член Центру медичного права ВША НААУ
Яким чином будуть виготовлятися, продаватися, придбаватися ліки на основі медичного канабісу?
Яна Бабенко, адвокат Адвокатського об’єднання «Мітракс», член Центру медичного права ВША НААУ
За ст. 140 КК України можуть кваліфікуватися, зокрема, такі діяння: несвоєчасний або неправильний діагноз захворювання
Яна Бабенко, адвокат, член Центру медичного права ВША НААУ
Оцінка діагнозу: чи підпадає він під дію статей розкладу хвороб, що визначають ступінь придатності до військової служби
Яна Бабенко, адвокат, член Центру медичного права ВША НААУ
Особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, зобов’язана відшкодувати витрати закладу охорони здоров’я на лікування
Яна Бабенко, адвокат, член Центру медичного права ВША НААУ
Скасування встановленого лікарською комісією діагнозу не входить до компетенції суду
Яна Бабенко, адвокат, член Центру медичного права
Процедура повторного переносу ембріонів після першої невдалої такої спроби саме у випадку їх наявності
Яна Бабенко, адвокат, член Центру медичного права ВША НААУ
Звільнення лікаря від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності
Яна Бабенко, адвокат, член Центру медичного права ВША НААУ
Лікар акушер-гінеколог має право самостійно приймати рішення та визначати характер лікувально-діагностичних заходів
Постанова Львівського апеляційного суду у справі № 463/1485/23 (провадження № 22-ц/811/2189/23) від 11 грудня 2023 року
Незнання чи ігнорування медичних норм при здійсненні професійної діяльності
Яна Бабенко, адвокат, член Центру медичного права ВША НААУ
Коли госпіталізація пацієнта до психіатричного закладу без його усвідомленої згоди відповідає вимогам закону
Постанова Дніпровського апеляційного суду у справі № 206/4515/23 (провадження 22-ц/803/9719/23) від 20 грудня 2023 року
Відповідачка не реалізувала своє право на вибір лікаря шляхом подання позивачу, як надавачу медичних послуг, декларації
Постанова Волинського апеляційного суду у справі №166/929/23 (провадження №22-ц/802/1103/23) від 17 листопада 2023 року
Делегування заступнику директора закладу охорони здоров’я повноважень щодо лікування пацієнтів не передбачено
Постанова Верховного Суду у справі № 638/17380/19 (провадження № 61-10017 св 23) від 13 грудня 2023 року
При визначенні моральної шкоди суд врахував необережну форму вини через лікарську помилку
Яна Бабенко, адвокат, член Центру медичного права ВША НААУ
Ненадання або неналежне надання медичної допомоги: огляд судової практики
Яна Бабенко, адвокат, член Центру медичного права ВША НААУ
Медична документація не є самостійним юридичним актом, який може бути оскаржено у судовому порядку
Огляд судової практики підготувала Яна Бабенко, адвокат, член Центру медичного права ВША НААУ
Право пацієнта обмежитися доповіддю: припущення про порушення зі сторони обслуговуючого персоналу
Огляд судової практики підготувала Яна Бабенко, адвокат, член Центру медичного права ВША НААУ
Ненадання або неналежне надання медичної допомоги може мати своїм наслідком каліцтво
Постанова Харківського апеляційного суду у справі №953/3696/22 (провадження №22-ц/818/659/23) від 31 жовтня 2023 року
Вибір тактики пологорозрішення та післяпологового ведення пацієнтки лікарями
Постанова Верховного Суду у справі №343/2289/19 (провадження №61-5517св23) від 17 жовтня 2023 року
Відшкодування шкоди, завданої внаслідок неналежного надання медичної допомоги
Огляд підготувала: адвокат Бабенко Яна, член Центру медичного права ВША НААУ
Ключові аспекти роботи адвоката у сфері згоди пацієнта на медичне втручання: адвокат Яна Бабенко
Яна Бабенко, адвокат АО «Мітракс», членкиня Центру медичного права ВША
Притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності
Огляд підготувала: адвокат Бабенко Яна, член Центру медичного права ВША НААУ
Загальне правило територіальної підсудності справ ст. 27 ЦПК України
Огляд підготувала: адвокат Бабенко Яна, член Центру медичного права
Відшкодування шкоди, завданої ушкодженням здоров’я: доведення належними доказами
Огляд підготувала: адвокат Бабенко Яна, член Центру медичного права ВША НААУ
Спрощений порядок встановлення юридичних фактів
Огляд судової практики підготувала Яна Бабенко, адвокат, член Центру медичного права ВША НААУ
Незабезпечення у відділенні анестезіології постійного спостереження за перебігом стану хворого
Огляд судової практики підготувала Яна Бабенко, адвокат, член Центру медичного права ВША НААУ
Не підлягають відшкодуванню витрати позивача на самостійно придбаний лікарський засіб
Огляд судової практики підготувала Яна Бабенко, адвокат, член Центру медичного права ВША НААУ
Втручання у право пацієнта на нерозголошення таємниці про факт його звернення за медичною допомогою
Огляд судової практики підготувала Яна Бабенко, адвокат, член Центру медичного права ВША НААУ
Видання незаконного наказу про притягнення лікаря до дисциплінарної відповідальності
Яна Бабенко
Зменшення кількості пацієнтів після введення воєнного стану не свідчить про неможливість забезпечити лікаря роботою
Постанова Верховного Суду у справі №149/1089/22 (провадження №61-292св23) від 21 червня 2023 року
У справах про відшкодування моральної шкоди, завданої смертю фізичної особи, позивач має надати належні докази
Огляд підготувала Яна Бабенко, член Центру медичного права ВША НААУ
Вирішальним доказом при розгляді питань щодо визнання батьківства є висновок судово-біологічного дослідження
Яна Бабенко, адвокат, член Центру медичного права ВША НААУ
Добірка судової практики стосовно спорів у сфері охорони здоров’я від Яни Бабенко
Яна Бабенко, адвоката, члена Центру медичного права ВША НААУ
Під час оперативних втручань саме члени операційної бригади повністю відповідають за хід всієї операції
Огляд судової практики підготувала Яна Бабенко, адвокат, член Центру медичного права ВША НААУ
Які заходи первинної профілактики хвороб передбачені у межах медичної допомоги матерям (вагітним жінкам)?
Відповідь на питання підготувала Яна Бабенко, адвокат практики вирішення цивільних спорів Адвокатського об’єднання «Мітракс», член Центру медичного центру ВША НААУ
Суд досліджує обставини неналежного надання медичних послуг лікарями в межах заявлених позивачем вимог
Огляд судової практики підготувала Яна Бабенко, адвокат, член Центру медичного права ВША НААУ
Під час розгляду справи роботодавець зобов’язаний довести факт вчинення працівником нового порушення трудових обов’язків
Огляд підготувала Яна Бабенко, адвокат, член Центру медичного права ВША НААУ
Як отримати послуги з психологічної реабілітації ветеранам війни, військовослужбовцям та членам їхніх сімей?
Яна Бабенко, адвокат практики вирішення цивільних спорів Адвокатського об’єднання «Мітракс», член Центру медичного центру ВША НААУ
Публікація, написана у формі роздумів та суджень, не підлягає спростуванню як недостовірна
Огляд судової практики підготувала Яна Бабенко, адвокат, член Центру медичного права ВША НААУ
Що включає в себе конституційне право на медичну допомогу?
Яна Бабенко, адвокат адвокатського об’єднання «Мітракс», член Центру медичного права Вищої школи адвокатури
Право позивача на відшкодування моральної шкоди внаслідок професійного захворювання
Яна Бабенко, адвокат, член Центру медичного права ВША НААУ
Онлайн-трансляція семінару "Безпека на першому місці: захист персональних даних пацієнта у сфері медицини"
Яна Бабенко, адвокат, член Центру медичного права ВША НААУ
У випадку настання форс-мажорних обставин кошти за сплачені та не надані медичні послуги підлягають поверненню
Яна Бабенко, адвокат, член Центру медичного права ВША НААУ
Проєкт "Правосвідомість" на тему: «Безпека на першому місці: захист персональних даних пацієнта у сфері медицини»
Яна Бабенко, адвокат Адвокатського об’єднання «Мітракс», член Центру медичного права Вищої школи адвокатури НААУ
Проєкт Правосвідомість на тему: «Безпека на першому місці: захист персональних даних пацієнта у сфері медицини»
Яна Бабенко, адвокат Адвокатського об’єднання «Мітракс», член Центру медичного права Вищої школи адвокатури НААУ
Який порядок отримання згоди на медичне втручання неповнолітньої особи?
Яна Бабенко, адвокат, член Центру медичного права ВША НААУ
Оцінка ступеня небезпечності психічно хворого для себе або інших осіб: особливості застосування виду примусових заходів
Яна Бабенко, адвокат, член Центру медичного права ВША НААУ
Незгода пацієнта з проведеним психіатричним оглядом. Захист порушеного права
Яна Бабенко, адвокат, член Центру медичного права ВША НААУ
Суд не може зобов’язати МОЗ України забезпечувати пацієнта необхідним йому лікарським засобом
Яна Бабенко, адвокат, член Центру медичного права ВША НААУ
Кваліфікація дій лікаря за ч. 1 ст. 140 КК України. Встановлення професійних обов'язків
Яна Бабенко, адвокат, член Центру медичного права ВША НААУ
Під невиконанням лікарем своїх професійних обов`язків слід розуміти погане, байдуже, халатне їх виконання
Яна Бабенко, адвокат, член Центру медичного права ВША НААУ
Коли лікар може здійснювати медичне втручання без згоди пацієнта?
Яна Бабенко, член Центру медичного центру ВША НААУ, адвокат практики вирішення цивільних спорів Адвокатського об’єднання «Мітракс»
Недостовірність інформації у висновку судово-медичної експертизи має доводитися у кримінальному провадженні
Яна Бабенко, адвокат, член Центру медичного права ВША НААУ
Призначення різних ліків, однак з однаковою діючою речовиною: чи настає дисциплінарна відповідальність?
Яна Бабенко, адвокат, член Центру медичного права ВША НААУ
Визнання батьківства щодо дитини, народженої із застосуванням штучного запліднення та перенесення ембріона
Яна Бабенко, адвокат, член Центру медичного права ВША НААУ
Призначення підвищень до посадових окладів за оперативне втручання, визначення їх розміру є правом керівника установи
Яна Бабенко, адвокат, член Центру медичного права ВША НААУ
Огляд судової практики щодо забезпечення доступності медичного обслуговування населенню
Яна Бабенко, адвокат адвокатського об'єднання Mitrax, член Центру медичного права ВША НААУ
Основи професійної взаємодії лікарів: випадки поєднання та розмежування
Яна Бабенко, адвокат, адвокатського об’єднання «МІТРАКС», член Центру медичного права Вищої школи адвокатури
07 квітня – Всесвітній день здоров’я
Яна Бабенко, адвокат, член Центру медичного права
Визначення розміру відшкодування моральної шкоди. Огляд судової практики
Яна Бабенко, адвокат, член Центру медичного права ВША НААУ
Застосування примусового заходу медичного характеру має бути встановлено на момент судового розгляду
Яна Бабенко, адвокат, член Центру медичного права ВША НААУ
Як вирішується питання, коли родичі мають протилежні думки щодо надання згоди чи щодо методів лікування/реабілітації?
Яна Бабенко, адвокат, член Центру медичного права ВША НААУ
У протокольній частині комісійної судово-медичної експертизи повинні бути викладені дані всіх медичних документів
Яна Бабенко, адвокат, член Центру медичного права ВША НААУ
Встановлення діагнозу та вибір способу лікування не можуть бути заздалегідь регламентовані нормативними актами
Яна Бабенко, член Центру медичного права ВША НААУ
Прогулом вважається відсутність працівника не просто на робочому місці, а на роботі
Постанова Верховного Суду у справі № 522/17702/21 (провадження № 61-9913 св 22) від 06 лютого 2023 року
Вина власника підприємства не входить до складу правопорушення, що є підставою для відшкодуванню моральної шкоди
Яна Бабенко, адвокат, член Центру медичного права ВША НААУ
Медичний висновок, складений лікарем не є рішенням суб’єкта владних повноважень
Яна Бабенко, адвокат, член Центру медичного права ВША НААУ
Про практичні аспекти відповідальності лікаря за завдану пацієнту шкоду
HIGHER SCHOOL OF ADVOCACY
Питання правомірності тримання особи у психіатричному закладі
Яна Бабенко, адвокат, член Центру медичного права ВША НААУ
Не підлягає стягненню моральна шкода з лікарні за дії працівника, який надавав медичну допомогу, будучи у відпустці
Огляд підготувала: адвокат Бабенко Яна, член Центру медичного права ВША НААУ
Розмір відшкодування моральної шкоди не повинен призводити до безпідставного збагачення потерпілої особи
Постанова Верховного Суду у справі № 459/3913/21 (провадження № 61-10157св22) від 23 грудня 2022 року
Практичні аспекти відповідальності лікаря за завдану пацієнту шкоду: Яна Бабенко
Підсумки ведінару
Не може вважатися протиправним непроведення медичним персоналом скринінгу новонародженого
Огляд судової практики Верховного Суду підготувала адвокат Яна Бабенко, член Центру медичного права ВША НААУ