Новини
Фахові коментарі
«Проведене дослідження є надзвичайно цінним для адвокатів-практиків та науковців» – Артем Коваленко
Експертним коментарем щодо дослідження ділиться Артем Коваленко, кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри правосуддя ЛННІ ім. Е.О. Дідоренка ДонДУВС, випускник навчального курсу «МГП: від теорії до практики» від УГСПЛ.
Фахові коментарі
Обмежувальні заходи в Кримінальному кодексі України та кримінальне провадження на підставі угоди про примирення
Матеріал підготувала Ірина Гловюк, докторка юридичних наук, професорка, Заслужений юрист України, адвокатка, професорка кафедри кримінально-правових дисциплін Інституту права Львівського державного університету внутрішніх справ
Фахові коментарі
Чи виплачується вихідна допомога, передбачена статтею 44 КЗпП України, у разі звільнення з військової служби?
Відповідь підготувала Вікторія Поліщук, голова Центру трудового права та соціального забезпечення ВША НААУ
Фахові коментарі
Які стилістичні помилки може містити стандартний пункт договору?
Відповідь підготувала Колодник Людмила, керівниця Центру правничої лінгвістики ВША НААУ
Фахові коментарі
Права дітей, що мають статус внутрішньо переміщеної особи
Підготувала Олена Юшкевич, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії держави і права факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ
Фахові коментарі
Як доречно на юридичну англійську мову перекласти вираз «порушення умов контракту»?
Матеріал підготувала Салатин Ходжалиєва, адвокат, член Центру правничої лінгвістики ВША НААУ