Фахова дискусія на тему "Проєкт нового Кримінального кодексу України: основні положення"
Вебінари
Про курс
  1. Відкриття заходу. Лідія Ізовітова, голова Голова Національної Асоціації адвокатів України.
  2. Концептуальні засади проєкту нового Кримінального кодексу України(д.ю.н., проф., професор кафедри кримінального та кримінального процесуального права Національного університету «Києво-Могилянська академія» – М.І. Хавронюк).
  3. Виправдувальні обставини, що виключають кримінальну відповідальність особи, за проєктом КК України (д.ю.н., проф., професор кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого – Ю.В. Баулін).
  4. Кваліфікація кримінальних правопорушень за проектом КК України (д.ю.н., проф., професор кафедри теорії права та прав людини Українського католицького університету – В.О. Навроцький).
  5. Кримінально-правові засоби у проєкті КК України (д.ю.н., доц., завідувач кафедрою кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого – Ю.А. Пономаренко).
  6. Призначення покарання за проектом КК України (д.ю.н., проф., професор кафедри кримінального права та кримінально-правових дисциплін Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого – Н.О. Гуторова).
  7. Звільнення від покарання та його відбування за проектом КК України (д.ю.н., доц., доцент кафедри кримінального та кримінального процесуального права Національного університету «Києво-Могилянська академія» – О.П. Горох).

 

Модератор заходу – Юрій Баулін – Голова Робочої групи з питань розвитку кримінального права Комісії з питань правової реформи при Президентові України

Модератор заходу від Вищої школи адвокатури НААУ – Савва Кузьменко – директор Вищої школи адвокатури НААУ, адвокат, координатор програми Ради Європи HELP від Національної асоціації адвокатів України

 

 

 

Звертаємо увагу слухачів на те, що участь у заході є безкоштовною для адвокатів.

Звертаємо увагу адвокатів, що перед лекцією та після її завершення слід відсканувати QR-код, який буде відображено на екрані.

Лектори курсу
Баулін Юрій
д.ю.н., проф., професор кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Горох Олексій
адвокат, доктор юридичних наук, доцент кафедри кримінального та кримінального процесуального права Національного університету "Києво-Могилянська а...
Гуторова Наталія
д.ю.н., проф., професор кафедри кримінального права та кримінально-правових дисциплін Полтавського юридичного інституту Національного юридичного уніве...
Навроцький Вячеслав
д.ю.н., проф., професор кафедри теорії права та прав людини Українського католицького університету
Пономаренко Юрій
д.ю.н., доц., завідувач кафедрою кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Хавронюк Микола
д.ю.н., проф., професор кафедри кримінального та кримінального процесуального права Національного університету «Києво-Могилянська академія»
Вебінари