Пономаренко Юрій

д.ю.н., доц., завідувач кафедрою кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого