Хавронюк Микола

д.ю.н., проф., професор кафедри кримінального та кримінального процесуального права Національного університету «Києво-Могилянська академія»