Вища школа адвокатури НААУ
Курси з підвищення кваліфікації адвокатів
Telegram
0 800 300 282
дзвінок безкоштовний
Новини
01.09.2022

День знань – 2022: новий вимір безпеки, гнучкість початку навчального року та форм навчання в умовах воєнного стану

Вища школа адвокатури НААУ продовжує навчати в умовах воєнного стану

Освіта є основою інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, запорукою розвитку суспільства, об’єднаного спільними цінностями і культурою, та держави.

Поряд з таким визначенням преамбула Закону “Про освіту” закріплює мету освіти як всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян.

 Право на освіту включає право здобувати освіту впродовж усього життя.

Право особи на освіту може реалізовуватися шляхом її здобуття на різних рівнях освіти, у різних формах і різних видів, у тому числі шляхом здобуття дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти та освіти дорослих. (ч. 3 ст. 3 ЗУ “Про освіту”)

Поряд з цим, право на освіту характеризується можливістю здобувати освіту самостійно. Відповідні гарантії  закріплені в  ч. 4. ст. 4 Закону України “Про освіту”, за змістом яких кожен має право на доступ до публічних освітніх, наукових та інформаційних ресурсів, у тому числі в мережі Інтернет, електронних підручників та інших мультимедійних навчальних ресурсів у порядку, визначеному законодавством.

Цьогоріч, в умовах воєнного стану, питання реалізації права на освіту та умов доступу до освіти стало одним з найбільш  дискусійних. Гостро постав запит до організації безпечного освітнього середовища, як  в очному,  в дистанційному, так і у змішаному форматі навчання, а також можливість учасників освітнього процесу змінювати формати залежно від безпекової ситуації. Готовність закладу освіти гнучко змінювати спосіб організації освітнього процесу нині є запорукою успішного навчання.

За інформацією Міністерства освіти і науки України внаслідок нападу росії на Україну 2 405 закладів освіти постраждали від бомбардувань і обстрілів. 270 з них зруйновані повністю. https://saveschools.in.ua/

Україна приєдналася до Декларації про безпеку шкіл (Safe Schools Declaration) і стала сотою країною, що підтримала положення цього документа. Декларація містить низку зобов’язань для попередження і реагування на напади та використання закладів освіти у військових цілях у період збройного конфлікту.

4 серпня 2021 року Кабінет Міністрів України  розпорядженням за № 898-р затвердив План заходів щодо реалізації Декларації про безпеку шкіл, чим створив умови для забезпечення права на освіту та формування безпечного освітнього середовища у період збройного конфлікту. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898-2021-%D1%80#Text

Вимоги та рекомендації щодо облаштування безпечного освітнього простору у закладі освіти розробила Державна служба з надзвичайних ситуацій, а також надало Міністерство освіти і науки України. https://sqe.gov.ua/bezpechne-osvitnie-seredovishhe-novi-vim/?fbclid=IwAR0zGEgT6vdTRfyfZ7VCLPhKBvxNSMNyJ5yrnjIEyFoIFqE8fjR0hN8W5-0

Рекомендації включають організацію:

-безпечного фізичного простору для перебування учнів та працівників,

– безпечного освітнього середовищі,

– проведення щоденного інформування/інструктажів щодо протоколів безпеки з дітьми,

– інформування учнів про правила мінної безпеки,

– проходження працівниками школи навчань з надання першої невідкладної допомоги та пошук можливостей для психологічної підтримки учнів, педагогічного колективу,

– налагодження та підтримки партнерства з батьками,

– перегляд антибулінгових політик та адаптаційні заходи для учнів,

– оцінка готовності закладу змінювати спосіб організації освітнього процесу.

Детальніше: https://sqe.gov.ua/wp-content/uploads/2022/08/Bezpechne_osvitnie_seredovysche_2022_SQE-SURGe.pdf

Державні гарантії в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану законодавчо закріплені  Законом України  від 15.03.2022 р. № 2126-ІХ. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2126-20#Text

За змістом ст. 57-1 ЗУ “Про освіту” здобувачам освіти, працівникам закладів освіти, установ освіти, наукових установ, у тому числі тим, які в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану в Україні чи окремих її місцевостях, оголошених у встановленому порядку (особливий період) були вимушені змінити місце проживання (перебування), залишити робоче місце, місце навчання, незалежно від місця їх проживання (перебування) на час особливого періоду гарантується:

– організація освітнього процесу в дистанційній формі або в будь-якій іншій формі, що є найбільш безпечною для його учасників;

– збереження місця роботи, середнього заробітку, здійснення виплати стипендії та інших виплат, передбачених законом;

– місце проживання (пансіон, гуртожиток тощо) та забезпечення харчуванням (у разі потреби).

Врегулювання окремих питань освітньої діяльності в умовах воєнного стану відбулося з прийняттям Закону України від 19.06.2022 р. № 2315-IX https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2315-20#n5

Зокрема, під час дії воєнного стану, зупинено низку положень Закону України “Про повну загальну середню освіту”, в тому числі щодо організації освітнього процес у закладах загальної середньої освіти  в межах навчального року, що традиційно розпочинався у День знань – 1 вересня. Наразі тривалість навчального року, дата його початку та/або закінчення визначаються Кабінетом Міністрів України.

Війна вплинула на умови здобуття освіти, але не применшила, навпаки – посилила прагнення українців здобувати освіту.

Вища школа адвокатури НААУ продовжує навчати в умовах воєнного стану.

Навчання та знання — це зброя, яка не вбиває. Чи достатньо у нас з вами зброї? – виступ Савви Кузьменка на Конференції мережі HELP 2022 https://www.hsa.org.ua/blog/navchannya-ta-znannya-tse-zbroya-yaka-ne-vbyvaye-chy-dostatno-u-nas-z-vamy-zbroyi-vystup-savvy-kuzmenka-na-konferentsiyi-merezhi-help-2022/

Правові особливості організації сімейної (домашньої) форми навчання, тематична публікація Ольги Семенюк https://www.hsa.org.ua/blog/pravovi-osoblyvosti-organizatsiyi-simejnoyi-domashnoyi-formy-navchannya/

Чи можливо оскаржити наказ про онлайн (дистанційне) навчання, запроваджене в школі, ліцеї чи гімназії?, правова інформація Лариси Гретченко https://www.hsa.org.ua/blog/chy-mozhlyvo-oskarzhyty-nakaz-pro-onlajn-dystantsijne-navchannya-zaprovadzhene-v-shkoli-litseyi-chy-gimnaziyi/

Судова практика притягнення батьків до відповідальності за ст. 184 ч. 1 КУпАП в період воєнного стану, огляд Ольги Семенюк https://www.hsa.org.ua/blog/sudova-praktyka-prytyagnennya-batkiv-do-vidpovidalnosti-za-st-184-ch-1-kupap-v-period-voyennogo-stanu/

Онлайн – освіта: чи зникли “шкільні війни” в умовах воєнного стану? Огляд тематичної судової практики, автор Лариса Гретченко, https://www.hsa.org.ua/blog/onlajn-osvita-chy-znykly-shkilni-vijny-v-umovah-voyennogo-stanu/

Проблеми правового захисту та притягнення до відповідальності учасників освітнього процесу в ситуації кібербулінгу, автор Лариса Гретченко   ttps://www.hsa.org.ua/blog/problemy-pravovogo-zahystu-ta-prytyagnennya-do-vidpovidalnosti-uchasnykiv-osvitnogo-protsesu-v-sytuatsiyi-kiberbulingu/

Заходи з питань захисту прав у сфері освіти у розкладі Вищої школи адвокатури НААУ:

Вебінар: “ОНЛАЙН-БУЛІНГ: порядок реагування, особливості доказування, відповідальність за вчинення і приховування” . Програма та реєстрація: https://www.hsa.org.ua/vebinar-onlajn-buling-poryadok-reaguvannya-osoblyvosti-dokazuvannya-vidpovidalnist-za-vchynennya-i-pryhovuvannya/

Вебінар “Шкода, завдана булінгом: актуальна судова практика і практичні поради по відшкодуванню”. Програма та реєстрація: https://www.hsa.org.ua/vebinar-shkoda-zavdana-bulingom-aktualna-sudova-praktyka-i-praktychni-porady-po-vidshkoduvannyu/