Переговори в адвокатській діяльності
Офлайн
Про курс

Тема №1. Особливості проведення переговорів в адвокатській діяльності.

  1. Визначення переговорів як спеціального виду діяльності адвоката.

1.1. Місце переговорів в наданні правничої допомоги.

1.2.Переговори в інтересах клієнта в профільному законі і «Правилах адвокатської етики».

1.3. Конфлікт інтересів

  1. Особливості роботи з інформацією клієнта.

2.1. Конфіденційна інформація.

2.2. Адвокатська таємниця.

2.3. Межі правничої допомоги у вигляді ведення переговорів в інтересах клієнта.

  1. З’ясування інтересів клієнта.

3.1. Перше інтерв’ю.

3.2. Визначення рамок доручення клієнта.

3.3. Контроль виникнення конфлікту інтересів при виконанні доручення клієнта.

4.3. Практичне завдання для груп – проведення першого інтерв’ю з клієнтом.

Тема №2. Переговори за інтересами – професійна підготовка адвоката.

2.1. Гарвардська програма переговорів – це для юристів.

2.1.1. Як визначити особисті інтереси адвоката в конкретному кейсі.

2.1.2. Як зрозуміти конкретні інтереси клієнта до укладання договору.

2.1.3. Інтереси третіх осіб під час виконання доручення клієнта.

2.2. Адвокат як представник клієнта.

2.2.1. Робота з інформацією від всіх учасників процесу.

2.2.2. Різниця проведення переговорів та медіації. Особливість конфлікту інтересів.

2.2.3. Схожість та відмінність навичок адвоката – представника та адвоката – посередника.

2.3. Матриця інтересів та рішень.

2.3.1. Матриця інтересів в процесі прийняття рішення.

2.3.2. Когнітивні та емоційні важелі в формуванні доручення від клієнта.

2.3.3. Механізми корегування доручення клієнта до початку його виконання.

2.3.4 Практичне завдання для груп: переговори по корекції доручення клієнта.

Тема № 3. Інструменти переговорів.

3.1. Дистрибутивні та інтегративні переговори в роботі адвоката.

3.1.1. Різниця в методах в залежності від типу переговорів та мети.

3.1.2. Як визначити стратегію та метод проведення переговорів в інтересах клієнта.

3.1.3. Принципи вибору потрібних навички та інструменти переговорів в конкретних випадках.

3.2. Збір інформації.

3.2.1. Збір інформації про опонента та її аналіз.

3.2.2. Статус, Роль, Афіляція, Автономність, Оцінка як ключові фактори інформаційних блоків.

3.2.3. Формування сценарію переговорів «Від загального до відмінного».

3.3. Техніки проведення переговорів.

3.3.1. Підготовка основної позиції та альтернативних.

3.3.2. Техніка запитань, Торгів, Рефреймінгу.

3.3.3. Методика проведення переговорів з представниками різних «переговорних шкіл».

3.3.4. Практичне завдання: визначення власних найбільш ефективних і не ефективних стратегій проведення переговорів.

  1. Висновки, домашнє завдання.

 

Лектори курсу
Офлайн