Онлайн-трансляція: Окремі аспекти процесу доказування при судовому розгляді
Офлайн
Про курс

1. Місце практики ЄСПЛ в процесі доказування;

2. Загальний підхід ЄСПЛ до оцінки доказів;

3. Зв’язок неналежного поводження і права на справедливий суд (стаття 6 Конвенції);

4. Стандарт доказування “поза розумним сумнівом”;

5. Кримінальний аспект;

6. Поняття доказів (стаття 84 КПК);

7. Властивості доказів (стаття 84 КПК);

8. Види доказів (постанова ВС від 03 жовтня 2019 року, справа № 138/3715/16-к, провадження № 51-97км19).

9. Стандарти доказування;

10. Стандарти доказування за діючим КПК.

Лектори курсу
Офлайн