Авторське право в Україні з 01.01.2023 року: про нові правила гри розповів адвокат Костянтин Зеров
Костянтин Зеров, к.ю.н., адвокат, радник ЮК «Молотай і партнери», с.н.с. НДІ ІВ НАПрН України
Зеров Костянтин
28.03.2023

1 грудня 2022 року було прийнято євроінтеграційний Закон України «Про авторське право і суміжні права», який набув чинності 1 січня 2023 року. Цей Закон замінив попередній закон, що діяв в Україні протягом близько 30 років та пережив більше 15 поправок.

Прийняття нового закону пов’язано з необхідністю гармонізації положень Цивільного кодексу України, Закону України «Про авторське право і суміжні права» до норм законодавства Європейського Союзу в частині, що стосується забезпечення надійної правової охорони авторського права та суміжних прав, а також усунення колізій між Цивільним кодексом України та законодавством про авторське право і суміжні права.

Про основні особливості, запроваджені новим законом, розповів під час вебінару «Авторське право в Україні з 01.01.2023», що відбувся у Вищій школі адвокатури, Костянтин Зеров, к.ю.н., адвокат, радник ЮК «Молотай і партнери», с.н.с. НДІ ІВ НАПрН України.

Умови охороноздатності твору

Закон надає визначення твору, яким є оригінальне інтелектуальне творіння автора (співавторів) у сфері науки, літератури, мистецтва тощо, виражене в об’єктивній формі.

Умовами охороноздатності твору є його оригінальність та наявність об’єктивної форми вираження (письмової, речової, електронної (цифрової) тощо). Крім того, є певні специфічні вимоги, а саме:

• При створенні власних творів не повинні порушуватися права третіх осіб (переробка, відтворення);

• Потрібно дотримуватись положень спеціального законодавства у широкому розумінні, при чому законодавства не у сфері інтелектуальної власності. Це не впливає на охорону твору, однак обмежує використання.

Коли виникає та чи потрібно реєструвати авторське право?

Авторське право, як і раніше, виникає внаслідок факту створення твору. Це основний постулат, закладений Бернською конвенцією.

Охороні підлягають усі оригінальні твори – оприлюднені та неоприлюднені, завершені та незавершені, незалежно від їх призначення, жанру, обсягу, а також способу вираження. По суті правова охорона може виникати стосовно частини твору, яка створена самостійно.

Для виникнення і здійснення авторського права не вимагається реєстрація авторського права чи будь-яке інше спеціальне його оформлення, а також виконання будь-яких інших формальностей. Однак реєстрація твору надає певні переваги його творцеві.

Суб’єкт авторського права для повідомлення про свої майнові права може використовувати знак охорони авторського права, що складається з латинської літери "С", обведеної колом - ©, поряд з яким зазначаються ім’я (найменування) суб’єкта майнових прав на твір, рік першого опублікування твору.

Охорона авторського права на частину твору

Частина твору, яка може використовуватися самостійно, зокрема оригінальна назва твору, оригінальний персонаж твору, у разі її використання окремо від твору, у складі якого вона створена, розглядається як твір та охороняється відповідно до Закону.

На правову охорону твору не впливають такі чинники:

• оприлюдненість твору;

• завершеність твору;

• призначення, жанр, обсяг, мета (освіта, інформація, реклама, пропаганда, розваги тощо).

Об’єкти авторського права

Як і раніше, перелік об’єктів залишився відкритим. Однак в самому тексті закону з’явились нові об’єкти, проте, лектор звернув увагу, що цей факт жодним чином не означає, що раніше вони не охоронялись.

Таким чином, у Законі означені такі нові об’єкти:

• музично-світлові шоу, циркові вистави, твори художнього дизайну;

• бази даних (компіляції даних), якщо вони за добором або упорядкуванням їх складових частин є результатом інтелектуальної діяльності;

• твір образотворчого мистецтва у тому числі накреслення (дизайну) шрифтів;

• твір архітектури – твір у галузі садово-паркового мистецтва;

• твори ужиткового мистецтва – у тому числі художня ковка;

Поруч з цим варто пам’ятати, що авторське право охороняє тільки форму вираження твору (як зовнішню, так і внутрішню), але не абстрактні ідеї, теорії, принципи, методи, процедури, процеси, системи, способи, концепції, відкриття, навіть якщо вони у творі виражені, описані, пояснені, проілюстровані.

Об’єкти, що не охороняються авторським правом

Перелік об’єктів, що не охороняються авторським правом є вичерпним. У новому Законі до таких об’єктів додані факти, проекти офіційних документів політичного, законодавчого, адміністративного характеру органів влади, абревіатури, фотографії, що не мають ознак оригінальності (не є фотографічними творами).

Навіщо реєструвати авторське право на твір?

• Наявність свідоцтва;

• Можливість документально підтвердити, що на дату подання заяви про реєстрацію авторського права особа мала доступ до примірника твору;

• Якщо справа дійде до суду, особа матиме можливість без зайвого клопоту довести правомірність своїх вимог: у випадках коли права автора засвідчено свідоцтвом, виданим в установленому порядку уповноваженим органом, власник майнових прав інтелектуальної власності на твір, які було передано на зазначений у свідоцтві твір, звільняється від доведення належності йому відповідних прав;

• Спадкоємці без звернення до суду зможуть успадкувати майнові авторські права на зареєстрований твір;

• Порушники в межах реалізації неюрисдикційної форми нерідко вимагають від суб’єкта авторського права надати копію свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір.

В Україні станом на сьогодні процес реєстрації авторського права врегульований Постановою КМУ від 27 грудня 2001 р. № 1756 «Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір». Однак в першій половині 2023 року планується прийняття нового порядку.

Для реєстрації до НОІВ необхідно подати такі основні документи:

• заповнену заяву;

• примірник твору;

• документ, що свідчить про факт і дату оприлюднення (якщо воно було);

• документи про сплату мита.

Для комп’ютерної програми додатково вимагається ще настанова (інструкція) щодо її використання.

Якщо заява подається не автором, а особою за дорученням необхідно надати довіреність. Заява подається або в паперовій, або в електронній формі за допомогою направлення електронного листа, який засвідчений кваліфікованим електронним підписом.

Особисті немайнові та майнові права

Авторське право становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та майнові права інтелектуальної власності.

Особисті немайнові права належать лише автору та не можуть бути передані (відчужені) іншим особам і не переходять у спадщину.

Новим Законом до особистих немайнових прав додано право надати назву для твору або залишити його без назви та право присвятити твір особі (особам), події або даті.

Якщо правовідносини ускладнені іноземним елементом, і якщо замовник бажає застосувати до договору концепцію Work for Hire (US), то така умова для договору буде нікчемною.

Майнові права інтелектуальної власності на твір:

1. право використовувати твір будь-яким способом (способами);

2. виключне право дозволяти або забороняти використання твору іншими особами.

У Законі також йдеться про майнове право на справедливу винагороду. Право на справедливу винагороду належить лише автору, переходить лише до спадкоємців автора і не може бути передано (відчужено) іншим особам.

Способи використання твору

Перелік способів використання твору залишився невичерпним. Слід звернути увагу на такі способи використання твору як: включення до іншого твору, крім складеного твору, а також доведення до загального відома публіки – поширення об’єктів авторського права та/або суміжних прав шляхом (способами) публічного виконання (крім подання творів та/або виконань у живому виконанні), публічного демонстрування, публічного показу, публічного сповіщення, інтерактивного надання доступу, ретрансляції, кабельної ретрансляції.

Розмістив гіперпосилання – і ти пірат?

У новому Законі з’явилися положення, пов’язані з розміщенням гіперпосилань. Як зазначає лектор, кваліфікація дій за розміщення гіперпосилань є прямою імплементацією практики Європейського суду справедливості.

1. Якщо твір поширений в мережі Інтернет без будь-яких обмежень щодо доступу, то розміщення гіперпосилань на нього не є використанням твору.

2. Якщо твір на первісному вебсайті-джерелі розміщений з певними обмеженнями доступу, а гіперпосилання дозволяє це обійти, то така дія є використанням твору.

3. Якщо на вебсайті-джерела контент розміщено протиправно, то тоді додатково застосовуватимуть критерії обізнаності щодо протиправності джерела походження та отримання особою комерційної вигоди від такого поширення.

Відеофрагмент доступний для перегляду на сторінці Вищої школи адвокатури НААУ у Facebook: https://cutt.ly/44H9q5v

Про сирітські твори, авторське право на об’єкти, створені штучним інтелектом, а також розподіл прав на службові твори та твори, створені за замовленням, дізнавайтеся детально у тематичному матеріалі від Advocat Post: https://cutt.ly/c4H9c1q

Більше про заходи з підвищення кваліфікації адвокатів у розкладі Вищої школи адвокатури НААУ: https://cutt.ly/g9AAiVQ