Зеров Костянтин
к.ю.н.; адвокат; с.н.с. НДІ ІВ НАПрН України; асистент кафедри інтелектуальної власності та інформаційного права Інституту права КНУ імені Тараса Шевченка