Термінологія контрактних запевнень: representation, warranty, guarantee. Що доречно використовувати в контрактах?
Салатин Ходжалієва, адвокат, членкиня Центру правничої лінгвістики ВША НААУ
Ходжалиєва Салатин
29.11.2023

На відміну від українського законодавства, для якого поняття договірних (контрактних) запевнень є відносно новим, оскільки введене в професійний обіг завдяки прийняттю Закону України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» від 15 липня 2021 року №1667-IX, в англійському праві цей інститут є сталим та загальновживаним в контрактних відносинах.

За своєю правовою природою контрактні запевнення складають другорядні або похідні зобов’язання, які хоча і є істотними для сторін договору, проте мають правовий та практичний сенс лише поруч із основними зобов’язаннями. Для коректного застосування в контрактах та договорах, пропоную розглянути варіативність термінів Legal English, та визначити, що, де та коли доречно вживати.

A representation. What is it?

It is a statement of fact which is relied on by the receiving party and induces parties to enter into the contract.

Отже, це констатація певного факту, який є істотним для сторони. Основна функція цього положення полягає в спонуканні сторін до укладання контракту через свою істотність. Наприклад, укладаючи договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі продавець запевняє покупця у тому, що частка є вільною від прав третіх осіб, e.g.:

“The Seller represents that the alienated share part is free and clear of any property rights and claims of third parties, of which the Buyer could not be aware at the time of this Agreement”.

A warranty. How to distinguish it from representation?

It is also a statement of fact, a realistic one, perhaps less than 100 %.

Як правило, такий тип запевнення зустрічається в контрактах купівлі-продажу товарів або продукції та стосується якісних характеристик предмету домовленостей., e.g.:

“The Supplier warrants all shipments of the Products sold or shipped under the Agreement will be of first quality”.

Representation та warranty відрізняються між собою, в тому числі, за наслідками порушення, оскільки у випадку порушення warranty clause постраждала від порушення сторона (non-breaching party or injured party) має право вимагати виплати компенсації в якості засобу правового захисту (damages as a remedy), в той час, як порушення representation clause дає право на розірвання контракту та іноді (в залежності від позиції суду) – на отримання компенсації за misrepresentation.

A guarantee. What else?

Так, третій тип запевнення, яке є в common law system – це гарантія, яка також часто густо зустрічається в договорах купівлі-продажу чи поставки, однак має одну маленьку відмінність: правдивість цього запевнення складає 100 %, тобто друга сторона може покладатися на його правдивість безсумнівно. Саме тому, в англійських контрактах часто після цього терміну вживають слово “indemnity”, яке зобов’язує винувату сторону відшкодувати збитки за порушення положення контракту “on a pound-for-pound basis”. До речі, “indemnity” хоча і вказується поруч із запевненнями, але має іншу правову природу: це – primary obligation (первинне зобов’язань). E.g.:

“The Parties shall guarantee the accuracy of the information they have provided to each other and in case the Agreement is declared as voidable, the Parties shall indemnify each other for the negative consequences”.

Отже, термінологічне різноманіття англійської мови має значення, особливо, коли ви укладаєте контракт та використовуєте ці поняття у формулюванні зобов’язань сторін, при цьому не важливо, яке застосовне право вказується в положенні про substantive law.

Для більш глибокого опрацювання цієї теми та ознайомлення із цікавими кейсами пропонуємо відвідати наступний вебінар лектора: «Договірні запевнення, як новела для національного договору та must have для англійського контракту: порівняльно-правовий аналіз». Реєстрація за посиланням: https://tinyurl.com/yx2ys8wn

Цікаві публікації лектора:

• Застосування доктрини фрустрації в умовах пандемії, спричиненої вірусом SARS-CoV-2. https://tinyurl.com/5br6y54b

• Як доречно на юридичну англійську мову перекласти вираз «порушення умов контракту»? https://tinyurl.com/3vsmn39y

Салатин Ходжалиєва (Salatyn Salatyn)