Правова термінологія в deadlock clauses: як врятуватися в «глухому куті»
07 вересня 2023 року у Вищій школі адвокатури НААУ відбулася фахова дискусія на тему: «Корпоративні договори в національному праві та в праві країн англоамериканської правової системи: практичні та лінгвістичні аспекти»
Ходжалиєва Салатин
14.09.2023

07 вересня 2023 року у Вищій школі адвокатури НААУ відбулася фахова дискусія на тему: «Корпоративні договори в національному праві та в праві країн англоамериканської правової системи: практичні та лінгвістичні аспекти», спікерами якої виступили керівник та члени Центру правничої лінгвістики.

Про правову термінологію в deadlock clauses: як врятуватися в «глухому куті» розповіла адвокат Салатин Ходжалиєва.

Лектор поділилася тематичним вокабуляром, запропонуваши до ознайомлення переклад наступних термінів:

• Deadlock – глухий кут; безвихідна ситуація;

• Shareholders’ agreement – корпоративний договір або контракт, який укладається між акціонерами/учасниками товариства або учасниками спільної діяльності;

• Articles of association – статут за правом Англії та Уельсу, разом із Memorandum of association складають конституційні документи юридичної особи;

• Deadlock resolution clause (provision) – положення корпоративного договору або статуту, яке встановлює порядок врегулювання безвихідних ситуацій, які склалися між учасниками;

• Shareholder – учасник або акціонер (в залежності від контексту);

• To be amicably resolved – бути врегульованим мирним шляхом;

• Quorum – кворум.

Далі Салатин Ходжалиєва пояснила, що deadlock («глухий кут» або безвихідна ситуація) має місце тоді, коли сторони договору мають непримиренний конфлікт і тому не можуть дійти згоди.

Deadlock виникає:

у спільних підприємствах з часткам 50/50: (де учасники спільного підприємства мають рівні частки), їх спільна вага в голосуванні не дозволяє керувати спільним підприємством, коли учасники спільного підприємства знаходяться в опозиції одне до одного;

якщо частки не поділені рівно, можуть виникнути розбіжності за допомогою яких міноритарний учасник може створити безвихідну ситуацію в управлінні та діяльності спільного підприємства. Наприклад, не досягаючи згоди, не голосуючи або навіть не відвідуючи збори учасників, що призводить до неприйняття рішень по питанням, які вимагають одностайної згоди всіх учасників;

• якщо частки розділені нерівномірно, можуть виникати розбіжності, за допомогою яких мажоритарний учасник або шляхом його дій на рівні учасників або шляхом впливу на дії номінального директора, вчиняє так аби виключити міноритарного учасника упередженим шляхом. Наприклад, не всі учасники голосують за рішення учасника, яке потребує одностайної згоди.

З метою уникнення таких ситуацій доречно в умовах корпоративного договору передбачити, так звані, “deadlock clauses” або “deadlock resolution clauses” – тобто положення, які встановлюють порядок дій, спрямованих на те, щоб не допустити виникнення ситуацій, коли відносини сторін корпоративного договору заходять в «глухий кут».

Як зазначає лектор, у deadlock clause слід визначити перелік обставин та випадків, які складають deadlock в кожному окремому корпоративному договорі з огляду на специфіку бізнесу та характер відносин між учасниками.

В теорії та практиці корпоративного права в англосаксонських країнах розрізняють декілька основних типів “deadlock resolution clauses”:

1) “Shotgun” – «Рушниця» (в деяких судових актах також можна зустріти таку назву: “Chinese clause”): цей механізм дає право будь-якому учаснику надіслати повідомлення іншому учасникe (-ам) із пропозицією або викупити частки інших учасників за визначеною ціною, або вимагати від інших учасників викупити його частку за вказаною ціною. При цьому, учасник, який отримав таке повідомлення, має право або продати свою частку за вказаною ціною або викупити частку іншого учасника за вказаною ціною.

2) “Texas shootout” – «Техаська перестрілка»: при виникненні «тупикової ситуації» кожен учасник має надати запечатану пропозицію щодо придбання частки іншого учасника (-ів) за вказаною ним ціною незалежній третій стороні (зазвичай аудиторам компанії або іншій вказаній в договорі особі). Врегулювання ситуації здійснюється таким чином, що учасник, який зробив пропозицію із найвищою ціною, зобов’язаний викупити частку учасника за вказаною ним ціною.

3) “Auction” Подібний до механізму “Shotgun”, оскільки акціонер, який пропонує акції, має можливість заплатити ціну на власний розсуд, включаючи премію. Однак аукціон відрізняється від “Shotgun” тим, що він не має негативних наслідків для акціонерів, які роблять низькі ставки, оскільки результат просто залежить від найвищої ставки.

Якщо жоден з вищезазначених механізмів не спрацьовує після заздалегідь визначеного періоду часу, коли виникла безвихідна ситуація, корпоративна угода, як правило, містить пункт, що передбачає ліквідацію компанії.

Трансляція фахової дискусії за посиланням: http://surl.li/kwvfj

Пов’язані новини:

Корпоративні договори в національному праві та в праві країн англоамериканської правової системи: про практичні та лінгвістичні аспекти дізнавалися адвокати під час фахової дискусії. http://surl.li/kyfet

Зареєструватися на вебінар Салатин Ходжалиєвої “Midnight clauses” в міжнародних комерційних контрактах. http://surl.li/keafx

Салатин Ходжалиєва (Salatyn Salatyn)