Культура договірних відносин: чи потрібно укладати договір?
Салатин Ходжалиєва, адвокат, член Центру правничої лінгвістики
Ходжалиєва Салатин
10.05.2024

Що таке договір, які його ключові характеристики, на що звернути увагу при укладенні договору: про культуру договірних відносин розповіла адвокат Салатин Ходжалиєва під час правопросвітницького проєкту «Правосвідомість», що відбувся у Вищій школі адвокатури НААУ.

Розпочала захід лектор із вислову відомого американського інвестора Воррена Баффета: «It is impossible to unsign a contract, so do all your thinking before you sign», зауваживши на важливості ретельного вивчення змісту договору перед його підписанням.

Салатин Ходжалиєва сфокусувала увагу на нормативно-правовому визначенні договору згідно з ч. 1 ст. 626 ЦК України, який визначається як домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків.

На сьогодні існують такі підходи до розуміння договору:

1.Правочин – дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків (ст. 202 ЦК України);

2.Факт – правова підстава для виникнення прав та обов’язків у осіб;

3.Домовленість – вільне волевиявлення сторін щодо укладання, зміни чи розірвання або припинення договору;

4.Документ – текстуальна фіксація домовленостей сторін, їх прав та обов’язків; ознака властива договорам, які укладаються в письмовій формі.

Докладну увагу лектор приділила дотриманню форми договору (ч. 1 ст. 623 ЦК України) у кореляції із формами правочину (ст. 205 ЦК України).

Салатин Ходжалиєва зазначила, що форма договору має значення з наступних причин:

1.У певних випадках впливає на існування факту укладення договору;

2.Вимога, дотримання якої впливає на чинність правочину;

3.Впливає на встановлення моменту вчинення правочину.

Письмова форма необхідна у випадках, коли укладаються:

·Правочини між юридичними особами;

·Правочини між фізичними особами на суму 20 і більше НМДГ;

· Правочини між юридичною особою та фізичною особою;

·Інші.

 

Недодержання сторонами письмової форми правочину, яка встановлена законом, не має наслідком його недійсність, крім випадків, встановлених законом.

Нотаріальне посвідчення договору необхідне лише у випадках, встановлених законом або домовленістю сторін.

У разі недодержання вимоги закону про нотаріальне посвідчення одностороннього правочину такий правочин є нікчемним. У разі недодержання сторонами вимоги закону про нотаріальне посвідчення договору такий договір є нікчемним. Однак законодавством передбачені випадки визнання таких договорів судом дійсними (ч. 2 ст. 219, ч. 2 ст. 220 ЦК України).

В огляді судової практики лектор привернула увагу слухачів на Рішення Малиновського районного суду м. Одеси від 31 травня 2022 року, справа стосувалася наявної суперечності у чинних на час укладення договору правових нормах щодо необхідності нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу нерухомого майна, посвідченого на Одеській товарній біржі.

Салатин Ходжалиєва поділилася ключовими моментами, на які слід звертати увагу під час самостійної перевірки договору: 

 

1.              Ціна

2.              Предмет

3.              Строк

4.              Положення про відповідальність

5.              Підписант Вашого контрагента

До договорів, які потребують професійного аналізу лектор віднесла:

1.              Операції з нерухомістю

2.              Транзакція, яка становить суттєве значення

3.              Придбання суттєвої частки  в бізнесі

4.              Контракти з іноземним елементом

Із записом вебінару можна ознайомитися за посиланням: https://tinyurl.com/nhe2z9y5

 

Цікаві публікації лектора:

·Застосування доктрини фрустрації в умовах пандемії, спричиненої вірусом SARS-CoV-2. https://tinyurl.com/5br6y54b

·Як доречно на юридичну англійську мову перекласти вираз «порушення умов контракту»?  https://tinyurl.com/3vsmn39y

 

Зареєструватися на вебінари Салатин Ходжалиєвої:

 

·International commercial contract: essential conditions. https://tinyurl.com/mr2vt7te

·Does a company need articles of association? https://tinyurl.com/5yzsyu95

 

Більше про заходи з підвищення кваліфікації адвокатів у розкладі Вищої школи адвокатури НААУ: https://cutt.ly/g9AAiVQ