Картка Центру правничої лінгвістики ВША НААУ на тему: " Засоби правового захисту (Remedies)"
Салатин Ходжалиєва, адвокат, член Центру правничої лінгвістики ВША НААУ
Ходжалиєва Салатин
19.03.2024

Засоби правового захисту за правом Англії та Уельсу суттєво відрізняються від тих методів захисту, якими оперує українське право.

Пропонуємо ознайомитися із термінологією за цією темою:

Remedy – будь-який із доступних правових методів забезпечення дотримання, захисту чи відновлення прав чи отримання відшкодування за їх порушення; може включати засоби правового захисту за загальним правом (common law remedies) щодо відшкодування збитків та/або справедливі засоби правового захисту (equitable remedies) у вигляді судової заборони (court injunction), виконання обов’язку в натурі (specific performance).

Common law remedy – засіб правового захисту загального права, який зосереджуються на забезпеченні законних прав та грошових компенсацій, виникнення якого історично обґрунтовано та засноване на судовому прецеденті чи нормах права. Прикладом common law remedy за порушення положень контракту є грошові компенсації (damages).

Equitable remedy – засіб правового захисту, який надає потерпілій стороні (innocent or non-breaching party) допомогу, яка одночасно є справедливою та адаптованою до конкретних обставин справи. Справедливі засоби правового захисту зосереджені на справедливості та індивідуальному захисті, випливають із принципів справедливості та надаються на розсуд суду (court discretion). Основні види справедливих засобів правового захисту – судова заборона (court injunction) та виконання обов’язку в натурі (specific performance) тощо.

Self-help remedy – вид позасудового засобу правового захисту, який особа, яка зазнала порушення (innocent or non-breaching party), може використати самостійно, щоб захистити свої права або запобігти спричиненню шкоди, не звертаючись при цьому до суду. Наприклад, згідно до Sale of goods act 1979 в договорі купівлі – продажу товару може бути передбачене ROT (retention of title) застереження, яке означає, що право власності на товар зберігається за постачальником до того моменту, поки покупець не здійснить повний розрахунок за товар.