Картка Центру правничої лінгвістики ВША НААУ на тему: "Способи розірвання договору та контрактних відносин"
Салатин Ходжалиєва, адвокат, член Центру правничої лінгвістики ВША НААУ
Ходжалиєва Салатин
03.03.2024

Розірвання контракту – один із важливих етапів у взаєминах між сторонами. В англійській мові можна виділити кілька способів розірвання договору та контрактних відносин залежно від правових підстав.

Termination by breach – розірвання контракту у зв’язку із тим, що сторона допустила порушення контракту. У такому випадку termination є одним із засобів правового захисту (remedy), який може бути застосований постраждалою стороною (non-breaching party). Застосування termination as a remedy for breach of contractual condition не позбавляє постраждалу сторону вимагати компенсації (damages). Такий вид remedy не використовується у випадку порушення стороною контракту representations.

Termination by law припинення чи розірвання контракту у зв’язку із настанням події, яка передбачена правом (case law, statute law). Наприклад, настання фрустраційної події може стати правовою підставою для того, аби суд прийняв рішення про розірвання контракту.

At-will-termination (Termination At-Will) – розірвання трудових відносин з ініціативи роботодавця (як правило) чи працівника без прив’язки до причини чи моменту в часі, тобто будь-яка із сторін може припинити відносини з власного бажання в будь-який момент без направлення повідомлення інші стороні. Застереження at-will-termination поширені в американській контрактній практиці, де роботодавці в такий спосіб захищають свої права.

Rescission (to rescind a contract) анулювання контракту, remedy for misrepresentation – засіб правового захисту, передбачений Misrepresentation Act 1967. У такому разі сторони договірних відносин повертаються до стану, який існував до укладання договору: “it put the parties back into the position they were in before the contract commenced”. Окрім введення в оману або порушення контрактних запевнень, rescission згадується в Sale of Goods Act 1979, як правовий наслідок невиконання зобов’язань за договором купівлі-продажу товарів.