«Його Величність Архаїзм» або загадкові контрактні категорії
Салатин Ходжалиєва, адвокат, член Центру правничої лінгвістики ВША НААУ
Ходжалиєва Салатин
11.05.2023

Архаїзмами (old fashioned or archaic words) є слова, граматичні форми, словосполучення, які застаріли та вийшли із загального вжитку. Цікаво, що в деяких джерелах архаїчний словник іноді називають «словами, які розуміють лише певні люди» чи «загадкові слова» (“mysterious words”).

Однією із характерних ознак архаїзмів є низька частота їх вживання в побуті чи професійному житті. Однак, юристи англосаксонської правової системи за наших днів активно вживають офіційні архаїзми в мові комерційних контрактів, що в свою чергу породжує палкі дискусії щодо доцільності їх вживання серед прибічників діаметрально протилежних підходів. Незважаючи на те, що ідея застосування «простої» англійської (plain language) набуває популярності, все ж таки архаїзми, так само, як і спеціальна термінологія (terms of art) та юридичні категорії (legalese) продовжують використовуватись правниками англосаксонської правової системи в комерційних контрактах, а тому їх вивчення є об’єктивно необхідним задля правильного розуміння та трактування.

Виділяють дві великі групи архаїчних термінів, які широко вживаються в транснаціональних контрактах: слова, які починаються з “here” (наприклад, “hereto”, “hereby”) та слова, які починаються із “there” (наприклад, “thereon”, “therein”).

Слова, які починаються з “here”, зазвичай, стосуються «цього документу» або «цього контракту/договору», а також можуть означати «в цьому пункті», «в цій статті». Розглянемо приклади найбільш поширених архаїзмів цієї групи:

Hereby: означає «в результаті цього документа», «цим документом, заявою чи дією».

Приклад: “The parties hereby agree as follows”, що означає цим документом [договором] сторони дійшли згоди про таке;

Herein: означає «в цьому документі», «в цьому контракті».

Приклад: “The quantity of a batch named herein is final and non-negotiable”, що означає в цьому документі вказана кількість партії [товару] є кінцевою та не підлягає обговоренню;

Hereof: означає «цього документу».

Приклад: “As indicated in article 1.1. hereof”, яке можна перекласти «як вказано в статті 1.1. цього контракту».

Слова, які починаються з “there”, стосуються певної інформації чи твердження, яке було згадано чи вказано автором перед цим. Тому, коли архаїчне слово починається із “there”, доцільно повернутись назад до речення та встановити, чого саме стосується це слово – якої дії, документу чи товару. Пропоную зупинитись на кількох прикладах, які часто зустрічаються в комерційних контрактах:

Thereby: в значенні «як результат саме тої речі чи дії, що були тільки-но згадані».

Приклад: “Buyer signed the contract and thereby entered into a binding agreement”. Значення цього речення полягає у тому, що Покупець підписав контракт і тим самим (підписанням контракту, який згадувався) вступив в юридично зобов’язуючий договір.

Therein: означає «в тому самому місці», «в тому самому предметі, що були вказані раніше».

Приклад: “Seller shall be entitled to terminate the Contract with immediate effect in the event of Buyer’s assigning of the Contract or any rights or interests therein” - Продавець має право негайно розірвати Договір у разі відступлення Покупцем Договору або будь-яких прав чи інтересів, вказаних в тому договорі.

Thereof: означає «того самого документу, який був згаданий раніше».

Приклад: “Quality of The Product is being specified in Annex No.1 to this Contract, which forms an integral part thereof”. Перекладається це речення наступним чином: Якість Продукту вказується в Додатку №1 до цього Контракту, який складає його [того вказаного контракту] невід’ємну частину.

Варто зазначити, що з практичного погляду використання архаїзмів у контрактах має позитивний бік, адже дає можливість укладачам документу уникнути повторювань, таких як «відповідно до цього договору», «в цьому договорі», «далі за текстом цього контракту» тощо, та замінити вказані словосполучення доречним архаїчним словом. Однак, часто робота із документом, який обтяжений архаїчними термінами, викликає складнощі у юристів із інших правових родин, відмінних від англосаксонської. Таким чином, орієнтування у вказаній термінології суттєво полегшить адвокатові проведення експертизи міжнародного контракту.

Окрім згаданих двох великих груп архаїзмів, в комерційних контрактах часто використовують наступні терміни forthwith, сучасним аналогом якого є “immediately” (негайно), а також “aforementioned”, “aforesaid” (вказане раніше в цьому документі). Однак, незважаючи на те, що сучасні навчальні посібники радять уникати вживання згаданих слів в комерційних контрактах, практика показує, що тенденція до їх сталого використання лишається незмінною. Наведу декілька прикладів із контрактів, в яких укладачі документів вживали архаїзми:

Aforementioned, aforesaid: “When it becomes impossible for Buyer to meet its obligations due to force majeure, it shall obtain a certificate, issued respectively by the chamber of commerce or authorized body in the country where the aforementioned circumstances took place, which is sufficient proof of the existence and duration of the aforesaid circumstances”.

Forthwith: “Seller may at its sole discretion, and in addition to any other legal remedies it may have, forthwith upon giving notice to Buyer either suspend deliveries of the Products or terminate the Contract”.

Матеріал підготувала Салатин Ходжалиєва, адвокат, член Центру правничої лінгвістики ВША НААУ