Як доречно на юридичну англійську мову перекласти вираз «порушення умов контракту»?
Матеріал підготувала Салатин Ходжалиєва, адвокат, член Центру правничої лінгвістики ВША НААУ
Ходжалиєва Салатин
31.10.2023

A breach використовується у зв'язку з невиконанням узгоджених сторонами конкретних положень юридично зобов’язуючого контракту (“binding contract”), тобто це порушення контракту або окремих його умов.

В залежності від значимості правових наслідків в англійському праві вирізняють дві основні групи порушень контракту:

a material breach – це настільки суттєве або вагоме порушення контракту, що сторона, яка постраждала від порушення (“injured party” or “non-breaching party”), має право не лише вимагати в судовому порядку сплати фінансових компенсацій (“damages”), але й фіналізувати контракт шляхом односторонньої відмови від нього (“a repudiation” - відмова, “to repudiate” – відмовлятись);

a minor breach – порушення умов контракту, яке за значимістю правових наслідків уступає material breach. Як правило, сторона-порушник (“breaching party”, “contract breaker”), яка допустила minor breach of contract, заявляє про свою нездатність завчасно доставити товар, або відмовляється виконувати обов'язкові дії за контрактом. Постраждала сторона в такому випадку має право звернутись до суду з позовом про отримання фінансових компенсацій, проте не може в односторонньому порядку відмовитись від контракту.

В контрактному праві Англії та Уельсу також використовуються такі синоніми до слова “breach”, як “non-performance” (невиконання) чи“failure to perform” (невиконання).

В деяких джерелах можна зустріти термін “default”, як синонім до слова “breach”. В такому випадку сторона, яка порушує умови договору, іменується “defaulting party”, в той час, як постраждала від порушення сторона - “non-defaulting party”. У банківському та зобов’язальному праві в цілому “default” додатково означає невиконання грошового зобов’язання, строк виконання якого настав.

A violation - загально-правове поняття, яке використовується для визначення порушень прав або протидій закону. Так за допомогою терміну “violation” визначають цивільні правопорушення, злочини, а також будь-які інші порушення закону (“violation of law”). Наприклад, шахрайство (“fraud”), порушення дорожнього руху (“traffic violation”), порушення конституційних прав (“violation of constitutional rights”) тощо.

“Violation” не використовується для ідентифікації порушень контракту чи окремих контрактних зобов’язань.

Матеріал підготувала Салатин Ходжалиєва, адвокат, член Центру правничої лінгвістики ВША НААУ

Салатин Ходжалиєва (Salatyn Salatyn)