Доктрина фрустрації в контрактному праві: розчарування чи можливість?
Як орієнтуватися в доктрині фрустрації: правила, припинення зобов’язань та наслідки розкрила під час виступу адвокат Салатин Ходжалиєва
Ходжалиєва Салатин
01.01.2024

Лектор зупинилася на визначенні фрустрації, яке пропонує Black's Law Dictionary. Так, фрустрацію визначено як:

“Legal termination of a contract. Forgives non-performance. Except where contract terms override this implied legal provision, it automatically discharges the contract. It is not acceptable as a reason against foreseeable circumstances”.

Салатин Ходжалиєва виділила ключові ознаки, які характеризують доктрину фрустрації:

· appears where there is a unforeseeable even (пов’язана з певною надзвичайною, непередбачуваною обставиною, яку сторони не могли передбачити на момент укладення договору);

· the unforeseeable event must interfere with the performance of the contract (певна надзвичайна, непередбачувана подія унеможливлює належне виконання зобов’язань сторонами за укладеним контрактом);

· the frustrating event occurs after the contract has been formed (фрустраційна подія виникає після того, як сторони уклали контракт та сформували свої зобов’язання);

· renders performance of the contract impossible, illegal or radically different (фрустраційна подія робить неможливим виконання зобов’язань за контрактом, але не тільки неможливим, але часто й протиправним та істотно відмінним від того, про що сторони домовилися у контракті);

· neither party breach a contract, but the event is the beyond of their control (жодна зі сторін не порушила контракт, але подія вийшла з-під їхнього контролю).

Лектор зосередилася на історичному корінні доктрини фрустрації, наголосивши, що вона сформувалася із прецеденту Taylor v Caldwell [1863]. Зміст цього рішення полягав у наступному:

The parties entered into a contract on 27 May 1861 by which the defendants agreed to let the claimants have the use of the Surrey Gardens and music hall on four days (17 June, 16 July, 5 and 17 August), for the purpose of giving a series of four concerts and day and night fetes at the gardens and hall on those days, and the claimants agreed to take the gardens and hall on those days, and pay 100 pounds for each day. After the making of the agreement, and before the first day on which a concert was to be given, the hall was destroyed by fire through the fault of neither party and could not be used for the concerts. The agreement made no express stipulation with reference to such an event occurring.

Салатин Ходжалиєва також окремо схарактеризувала обставини, які обумовлюють застосування доктрини фрустрації:

1. Supervening illegality (for example, outbreak of war renders illegalall dealings between British subjects and alien enemies);

2. Death/Illness/incapacity (for example,  аpplies to contracts for personal services, employment contracts);

3. Lose of commercial purpose (for example, сancellation of an event);

4. Impossibility of method (for example,  іf the agreement specifies the method of performance and only that method is permitted under the agreement);

5. Pandemic/epidemic (for example, SARS).

 Лектор порівняла фрустрацію із форс-мажором, зауваживши, що якщо обставини непереборної сили мають бути чітко вказані сторонами в контракті, то обставини, які дають можливість застосувати доктрину фрустрації, не вказуються сторонами в контракті та не залежать від волі сторін. Застосування доктрини фрустрації можливе лише тоді, коли відповідна непередбачувана обставина унеможливлює або робить недоцільним виконання контрактних зобов’язань та не ідентифікована сторонами в контракті. І на відміну від форс-мажору, який звільняє винувату сторону від відповідальності за невиконання контрактного зобов’язання, доктрина фрустрації не лише звільняє винувату сторону від відповідальності, але й автоматично припиняє зобов’язання сторін.

До наслідків застосування доктрини фрустрації віднесено:

 

1. Після настання події, яка має наслідком  фрустрацію, грошове зобов’язання, яке існувало до її настання, припиняється;

2. Грошові кошти, які були сплачені до припинення контракту, підлягають поверненню стороні за принципом prima facie;

3.   Отримувач грошових коштів має право утримати або стягнути з другої сторони суму коштів, яка була витрачена на виконання ним умов в якості власних витрат.

Наостанок Салатин Ходжалиєва розповіла, як застосовували доктрину фрустрації в умовах пандемії, спричиненої Covid-19, відзначивши, що на практиці сформувався загальний підхід, наскільки можливо припинити зобов’язання за контрактом, спираючись на доктрину фрустрації і розглядаючи пандемію Covid-19 як фрустраційну подію, а саме:

Contract may be frustrated by the COVID-19 if it was signed within a timeline:

 ·   FROM THE FIRST REPORTS FROM CHINA (DECEMBER 2019) UNTIL THE DAY WHEN THE WORLD HEALTH ORGANIZATION DECLARED THE CORONAVIRUS A GLOBAL PANDEMIC ON MARCH 12, 2020.

·   CONTRACTS SIGNED AFTER MARCH 12, 2020 GENERALLY ARE NOT SUBJECT TO FRUSTRATION

Матеріал підготовлено за наслідками фахової дискусії «Правові доктрини англо-саксонської правової системи», яка відбулася у Вищій школі адвокатури НААУ 6 грудня 2023 року за ініціативи Центру правничої лінгвістики. http://tinyurl.com/b856f7hd

Відеозапис фахової дискусії доступний за посиланням: http://tinyurl.com/bn39u99t

Зареєструватися на вебінар Салатин Ходжалиєвої "How to navigate in international commercial contracts: legal aspects". http://tinyurl.com/56v8mdbu