Договірні запевнення як новела для національного договору та must have для англійського контракту
Ходжалиєва Салатин
13.12.2023

Договірні запевнення як новела для національного договору та must have для англійського контракту: порівняльно-правовий аналіз від Салатин Ходжалиєва

У Вищій школі адвокатури НААУ був проведений вебінар щодо проблематики договірних запевнень в розрізі національного законодавства та англійського права. Тема була розкрита адвокатом, членкинею Центру правничої лінгвістики ВША Салатин Ходжалиєвою.

Під час вебінару лекторка звернула увагу учасників на та, що інститут договірних запевнень був введений в цивільно-правову площину України у зв’язку із прийняттям Закону України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» від 15 липня 2021 року № 1667–IX (далі за текстом — Закон). Вказаний Закон доповнив Цивільний кодекс України статтею 650–1, яка встановлює поняття запевнень щодо договору та правових наслідків їх порушення. Лектор зауважила, що в пояснювальній записці до законопроєкта законотворець вказав, що категорія «запевнення щодо договору» є правовим аналогом warranty та indemnity за англійським правом. З огляду на вказану правову адаптацію для коректного застосування цього правового інструменту в національній правовій парадигмі, на думку лектора, доречно дослідити зміст та сутність англійських контрактних запевнень та тематичної термінології.

Салатин Ходжалиєва зазначила, що можна виділити три основних типи контрактних запевнень:

Representation. It is a statement of fact which is relied on by the receiving party and induces parties to enter into the contract. Отже, це констатація певного факту, який є істотним для сторони. Основна функція цього положення полягає в спонуканні сторін до укладання контракту через свою істотність. Наприклад, укладаючи договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі продавець запевняє покупця у тому, що частка є вільною від прав третіх осіб.

Так, за правом Англії не вимагається, аби representation, як запевнення, були чітко вказані сторонами в тексті, адже representation надається однією стороною іншій до укладання договору, спонукаючи при цьому другу сторону до укладання договору. В якості прикладу лектор навела справу Spice Girls Ltd v Aprilia World Service BV [2000]. У цій справі суд постановив, що приймаючи участь у фотосесії та зйомці на ТВ на комерційній основі, попгурт Spice Girls своїми діями запевнив, що не знає або немає розумних підстав вважати, що хтось з учасниць має намір залишити гурт. Це було неправдою та нечесною практикою, адже одна з учасниць (Джері Холлівелл) надала менеджменту повідомлення про свій намір залишити гурт. Суд розцінив участь гурту в повному складі у комерційних зйомках, як введення в оману поведінкою (misrepresentation by conduct), а тому спонсор, який покладався на менеджмент гурту, в момент укладання договору був введений в оману, через що суд постановив рішення про виплату спонсору фінансових компенсацій.

Warranty. It is also a statement of fact, a realistic one, perhaps less than 100 %. Як правило, такий тип запевнення зустрічається в контрактах купівлі-продажу товарів або продукції та стосується якісних характеристик предмета домовленостей.

Representation та warranty відрізняються між собою, в тому числі за наслідками порушення, оскільки у випадку порушення warranty clause постраждала від порушення сторона (non-breaching party or injured party) має право вимагати виплати компенсації в якості засобу правового захисту (damages as a remedy), в той час, як порушення representation clause дає право на розірвання контракту та іноді (в залежності від позиції суду) — на отримання компенсації за misrepresentation. Окрім того, лектор зазначила, що судові рішення в цій категорії справ свідчать про те, що суди не рекомендують одночасно вживати обидві категорії в одному пункті контракту щодо одного і того самого запевнення. У якості прикладу лектор навела рішення EWHC в справі Sycamore Bidco Ltd v (1) Sean Breslin (2) Andrew Dawson [2012], в якому вказані такі рекомендації: «Words «warranty» and «representation» are not the same, don’t mix them in the contract. Avoid collocations such as «warrants and represents».

Guarantee. It is a statement that someone or something can be relied upon 100 %.

Вказані категорії запевнень, як зауважила лекторка, об’єднує однорідна правова природа, адже всі вони є вторинними зобов’язаннями, тобто похідними від основного контрактного зобов’язання (primary obligation). Однак, категорія indemnity, яка хоча й стосується обіцянки та запевнення відшкодувати повною мірою збитки чи втрати, які можуть бути завдані другій стороні, проте є не другорядним, а одним з основних зобов’язань, та не вимагає від постраждалої сторони надання письмових доказів на підтвердження факту порушення контракту (pound-for-pound basis).

Наприкінці заходу лектор запропонувала учасникам звернути увагу на те, яким чином інститут договірних запевнень втілений в чинному законодавстві України. Так, Салатин Ходжалиєва зауважила, що доповнення Цивільного кодексу України статтею 650–1 дає можливість сторонам будь-якого договору вказувати перелік запевнень, що надаються щодо обставин, які мають значення для укладення, виконання або припинення такого договору.

Також важливо враховувати формулювання частини 2 статті 650–1 ЦК України, згідно з якою постраждала від порушення договірного запевнення сторона має право на відшкодування збитків.

Для порівняння лектор навела положення статей 25 та 32 Закону України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні», які є спеціальними нормами та встановлюють правову можливість зазначати договірні запевнення в певних типах договорів, а саме в договорі, стороною якого є резидент Дія Сіті та в договорі щодо частки у статутному капіталі резидента Дія Сіті. Для вказаних типів договорів встановлюються спеціальні правові заходи правової відповідальності на випадок їх порушення — компенсація або штраф незалежно від обов’язку відшкодувати збитки, завдані їй або передбаченим договором третім особам у зв’язку з неправдивістю таких запевнень.

Особливу правову цікавість становить питання, яким чином буде складатися судова практика в даній категорії справ, адже ЦК України не містить такого заходу відповідальності, як компенсація, окрім того, дана правова категорія властива більше common law system, аніж континентальній правовій системі.

Відеофрагмент доступний для перегляду на сторінці Вищої школи адвокатури НААУ у Facebook: https://tinyurl.com/ykphuk7f.

Матеріал на сторінці Advokat Post:https://bit.ly/3GCuKSB


Цікаві публікації лектора:

Термінологія контрактних запевнень: representation, warranty, guarantee. Що доречно використовувати в контрактах? https://tinyurl.com/279bbeut

Choice of forum clause: суд проти арбітражу. https://tinyurl.com/2p87ywbs.

Зареєструватися на захід Салатин Ходжалиєвої Доктрина фрустрації в англійському контрактному праві: теоретичні засади та практичні аспекти. https://tinyurl.com/4x6jz54r.

Більше про заходи з підвищення кваліфікації адвокатів у розкладі Вищої школи адвокатури НААУ: https://cutt.ly/g9AAiVQ.