Accountability, liability and responsibility: з’ясовуємо відмінності термінології
Салатин Холдалиєва, адвокат, член Центру правничої лінгвістики
Ходжалиєва Салатин
15.01.2024

Відповідальність – ключова правова категорія, яка вказує на можливі наслідки, що настають в разі недотримання або порушення законодавства чи домовленостей. Legal English environment широко відомі як мінімум три терміни, які пов’язують із відповідальністю, але які мають різне значення, а тому не можуть завжди бути взаємозамінними синонімами.

1. Accountability (n), - підзвітний (to be accountable, - бути підзвітним, to account – звітувати). Як правило, вказаний термін стосується взаємовідносин між кількома суб’єктами, один з яких обов’язково перебуває в субординації та звітує за свою діяльність. Наприклад, Уряд у Великій Британії підзвітний Парламенту, а тому в контексті відносин, які виникають між вказаними органами, доречно застосовувати термін “accountability”:

      “A fundamental principle of the British Constitution is that the government is accountable through its ministers to Parliament. The constitutional requirement and the political need for accountability is under pressure, but there is also the expectation of routine accountability by ministers for the actions of their departments” Ministers and Parliament: Accountability in Theory and Practice. Diana Woodhouse, Clarendon Press, 1994

2. Responsibility (n) – відповідальність (to be responsible – бути відповідальним, to response – відповідати). У такому випадку йде мова не про юридичну відповідальність, як правовий наслідок, а про відповідальність особи за результати своїх дій чи бездіяльності. У своїй роботі “Which Comes First—Responsibility or Liability?” (Which Comes First—Responsibility or Liability. Robin A. Kemper, Journal of Professional Issues in Engineering, Volume 115, Issue 4) Робін Кемпер пояснює, що “responsibility is a moral and ethical issue”. При цьому частіше саме “responsibility” йде першою у відносинах між особами. Автор наводить такий приклад: “For civil engineers, responsibility must come before liability, because our prime concern must be the integrity of our work”.

Trans Legal наводить наступне пояснення: “Responsibility refers to the care and consideration a person has for the outcome of their actions. It can also refer to a person’s accountability for an outcome to which their actions have contributed” …

Приклад вживання терміну в юридичному спілкуванні: “The defendant bears the moral, but not the legal, responsibility for the loss suffered by the plaintiff”.

3. Liability (n) – юридична відповідальність (to be liable – бути юридично відповідальним). Часто це поняття плутають із responsibility та вважають їх взаємозамінними синонімами. Безумовно, вас зрозуміють, якщо ви скажете “legal responsibility”, маючи на увазі, що ви говорите про юридичну відповідальність, але для даного випадку в Legal English є окремий спеціальний термін – liability. У контексті обговорення юридичних зобов’язань та ділових домовленостей бажано вживати саме “liability”, це потрібно брати до уваги при складанні договорів та контрактів:

“6.6     In no event shall Seller be liable for any claim regarding the quantity and/or quality, unless such claim has been submitted by Buyer to Seller in compliance with this Article”.

Окрім того, варто запам’ятати: так як термін “liability” в своєму значенні вже містить вказівку на правничий, юридично-зобов’язуючий характер наслідків, додавати до нього слово “legal” англійці не рекомендують: we never say “legally liable”.

Зареєструватися на вебінар Салатин Ходжалиєвої «How to navigate in international commercial contracts: legal aspects». http://tinyurl.com/56v8mdbu