Величко Дмитро

адвокат, секретар Комітету з господарського права та процесу НААУ