Застосування ст. 8 Конвенції з урахуванням загрози тероризму
Огляд посібника
Саленко Ольга
27.01.2023

Загальна оцінка права на повагу до приватного та сімейного життя у межах проведення обшуку: застосування ст. 8 Конвенції з урахуванням загрози тероризму

Стосовно осіб, підозрюваних у правопорушеннях, пов’язаних із тероризмом, держави мають забезпечити справедливу рівновагу між реалізацією особою права, гарантованого відповідно до пункту 1 статті 8 Конвенції, і необхідністю для держави, відповідно до пункту 2 цієї статті, вжити дієвих заходів для запобігання терористичним злочинам (Murray v. the United Kingdom, п.п. 90–91).

У справі Sher and others v. the United Kingdom, державні органи підозрювали підготовку терористичного акту і розпочали дуже складне розслідування, аби запобігти цьому акту. ЄСПЛ погодився, що постанова про проведення обшуку була сформульована у дуже загальний спосіб, проте вирішив, що боротьба проти тероризму і невідкладність ситуації можуть виправдати обшук, що ґрунтувався на формулюваннях, які були загальнішими, ніж було б дозволено за інших обставин. У справах такого характеру поліція повинна мати певну гнучкість, аби на підставі того, що було виявлене під час обшуку, оцінити, які предмети можуть бути пов’язані із терористичною діяльністю, а також вилучити їх для подальшого вивчення (Sher and others v. the United Kingdom, п.п. 174–176).

Джерело: «Практика Європейського суду з прав людини за статтею 8 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 року [кримінальний процесуальний аспект: обшук] – тематична добірка практики ЄСПЛ, підготовлена Ольгою Саленко, кандидатом юридичних наук, доцентом, науковим консультантом відділу систематизації практики ЄСПЛ та підготовки запитів до ЄСПЛ департаменту аналітичної та правової роботи Верховного Суду за загальною редакцією Расіма Бабанли, доктора юридичних наук, керівника департаменту аналітичної та правової роботи Верховного Суду.

Посібник* доступний для ознайомлення і завантаження за посиланням: http://bit.ly/3XKvRWX