Відсутність ефективного ретроспективного судового перегляду – порушення ст. 8 Конвенції
Рішення ЄСПЛ у справі «Ilieva v. Bulgaria» (заява № 22536/11) від 12.12.2019 р.
Саленко Ольга
17.02.2023

«Ilieva v. Bulgaria» (заява № 22536/11): відсутність ефективного ретроспективного судового перегляду – порушення ст. 8 Конвенції

Рішення ЄСПЛ у справі «Ilieva v. Bulgaria» (заява № 22536/11) від 12.12.2019 р. https://cutt.ly/y3GucMx (англ.), https://cutt.ly/w3GuAjb (укр.)

Обставини справи. Заявниця скаржилася на проведення обшуку та вилучення речей в її будинку та приміщенні керованої нею компанії без попереднього судового дозволу. Заявниця вважала, що відсутність будь-якої терміновості, яка виправдовувала б обшук та вилучення без попереднього судового дозволу, зробила заходи проти неї незаконними. На її думку, ретроспективний судовий огляд протоколів обшуку виявився неефективним. Більше того у неї не було ефективних засобів для оскарження таких заходів.

Оцінка ЄСПЛ. Обшук та виїмка в будинку та на місці роботи заявниці здійснювались без попереднього судового дозволу. Примітно зауважити, що розслідування стосовно заявниці та її партнера стосувалося ймовірного ухилення від сплати податків, що ставить під сумнів терміновість відповідних заходів.

ЄСПЛ послуговувався своїми попередніми аналогічними рішеннями у справах проти Болгарії, де заходи з обшуку та виїмки здійснювалися без попереднього судового дозволу. ЄСПЛ зазначив, що відсутність попереднього судового дозволу може бути врівноважена наявністю ефективного ретроспективного судового перегляду. Такий перегляд був ще більш необхідним, враховуючи, що владі не вдалося довести, що обставини справді були надзвичайними, виправдовуючи негайний обшук та виїмку без судового дозволу. Жодного ефективного ретроспективного судового перегляду не було здійснено, оскільки суддя, який розглядав протоколи про проведення обшуку та виїмки, просто підписав їх, не наводячи особливих причин для його схвалення.

ЄСПЛ зауважив, що в ряді подібних справ проти Болгарії він уже встановив, що заявникам, які скаржилися на незаконний обшук та виїмку, фактично не були доступні жодні компенсаційні засоби захисту. ЄСПЛ дійшов висновку, що втручання у права заявника на житло та приватне життя не було «згідно із законом».

Висновок. Порушення статей 8, 13 Конвенції.

Джерело: «Практика Європейського суду з прав людини за статтею 8 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 року [кримінальний процесуальний аспект: обшук] – тематична добірка практики ЄСПЛ, підготовлена Ольгою Саленко, кандидатом юридичних наук, доцентом, науковим консультантом відділу систематизації практики ЄСПЛ та підготовки запитів до ЄСПЛ департаменту аналітичної та правової роботи Верховного Суду за загальною редакцією Расіма Бабанли, доктора юридичних наук, керівника департаменту аналітичної та правової роботи Верховного Суду.

Посібник* доступний для ознайомлення і завантаження за посиланням: https://cutt.ly/73e7cGY