Рішення ЄСПЛ у справі «Dubovych v. Ukraine»
Ольга Саленко, кандидат юридичних наук, доцент, науковий консультант відділу систематизації практики ЄСПЛ та підготовки запитів до ЄСПЛ департаменту аналітичної та правової роботи Верховного Суду за загальною редакцією. Расім Бабанли, доктор юридичних наук, керівник департаменту аналітичної та правової роботи Верховного Суду.
Саленко Ольга
08.02.2023

«Dubovych v. Ukraine» (заяви № 47821/10; 66460/12): обшук, відповідно до ухваленої на підставі підроблених документів постанови, проведений не «згідно із законом»

Рішення ЄСПЛ у справі «Dubovych v. Ukraine» (заяви № 47821/10 та 66460/12): від 22.07.2021 р. https://cutt.ly/H3e71e6 (англ.); https://cutt.ly/j3e77SQ (укр.)

Обставини справи. Національний суд ухвалив постанову про надання згоди на проведення обшуку житла та інших володінь заявників на підставі подання працівників міліції, в якому вказувалося посилання на «оперативну інформацію» про те, що другий заявник міг займатися торгівлею наркотичними засобами та викраденими речами. Того ж дня працівники міліції провели обшук житла та інших володінь і не виявили жодних підозрілих предметів.

Заявники скаржилися на незаконний обшук їхнього житла працівниками міліції та неналежний розгляд органами державної влади їхніх скарг у зв’язку з цим, а також ненадання справедливого відшкодування. Вони посилалися на статті 6, 8 і 13 Конвенції.

Оцінка ЄСПЛ. ЄСПЛ зауважив, що відповідний обшук становив втручання у право заявників на повагу до їхнього приватного життя та житла; і це не оскаржувалося сторонами. Питання полягало у тому, чи було це втручання виправданим за пунктом 2 статті 8 Конвенції, і, насамперед, чи проводився цей захід «згідно із законом». ЄСПЛ зазначив, що на національному рівні було встановлено незаконність отримання постанови про надання згоди на проведення обшуку, оскільки для обґрунтування свого подання працівники міліції використали підроблені документи. Суть цього висновку ніколи не спростовувалася, хоча порушена в подальшому кримінальна справа була закрита у зв’язку зі смертю головного підозрюваного. Отже, ЄСПЛ дійшов висновку, що обшук, проведений згідно з ухваленою на підставі підроблених документів постановою, був проведений не «згідно із законом».

Висновок. Порушення статей 8, 13 Конвенції.

Джерело: «Практика Європейського суду з прав людини за статтею 8 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 року [кримінальний процесуальний аспект: обшук] – тематична добірка практики ЄСПЛ, підготовлена Ольгою Саленко, кандидатом юридичних наук, доцентом, науковим консультантом відділу систематизації практики ЄСПЛ та підготовки запитів до ЄСПЛ департаменту аналітичної та правової роботи Верховного Суду за загальною редакцією Расіма Бабанли, доктора юридичних наук, керівника департаменту аналітичної та правової роботи Верховного Суду.

Посібник* доступний для ознайомлення і завантаження за посиланням: https://cutt.ly/73e7cGY