Практика Європейського суду з прав людини за статтею 8 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 року [кримінальний процесуальний аспект: обшук]
Тематичне дослідження
Саленко Ольга
28.11.2022

Шановні колеги,

представляємо Вашій увазі добірку практики ЄСПЛ за статтею 8 Конвенції щодо захисту права на повагу до приватного та сімейного життя, а також інших вимог Конвенції, які можуть бути порушені обшуком, підготовлену Ольгою Саленко, кандидатом юридичних наук, доцентом, науковим консультантом відділу систематизації практики ЄСПЛ та підготовки запитів до ЄСПЛ департаменту аналітичної та правової роботи Верховного Суду за загальною редакцією Расіма Бабанли, доктора юридичних наук, керівника департаменту аналітичної та правової роботи Верховного Суду.

Посібник «Практика Європейського суду з прав людини за статтею 8 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 року [кримінальний процесуальний аспект: обшук] доступний для завантаження включає:

  • загальні вимоги до проведення обшуку [підстави для обшуку, рішення про обшук, порядок / спосіб проведення обшуку тощо];
  • правові особливості проведення обшуків в окремих суб’єктів кримінального переслідування [журналісти, адвокати];
  • взаємозв’язкок статті 8 Конвенції з іншими статтями Конвенції [стаття 3 Конвенції (заборона катування): обшук з роздяганням, ранішня / пізня година обшуку, участь спецпідрозділів, присутність малолітніх дітей тощо; стаття 6 Конвенції (право на справедливий суд): використання доказів, отриманих під час обшуку, спосіб їх збирання крізь призму справедливого судового розгляду тощо; стаття 10 Конвенції (свобода вираження поглядів): обшук у журналістів; стаття 13 Конвенції (право на ефективний засіб правового захисту): встановлення відповідальності за незаконне втручання правоохоронних органів у право на повагу до приватного і сімейного життя та відшкодування шкоди у зв’язку із цим тощо].

Окрему увагу також відведено ключовим висновкам Верховного Суду щодо застосування норм права про проведення обшуку.

Посібник стане у нагоді юристам-практикам, науковцям, а також усім, хто цікавиться проблематикою захисту прав людини, зокрема у кримінальному процесуальному аспекті.