«Golovan v. Ukraine» (заява No 41716/06): обшуки в приміщеннях адвокатів мають особливо суворо контролюватися
Рішення ЄСПЛ у справі «Golovan v. Ukraine» (заява No 41716/06) від 05.07.2012 р.
Саленко Ольга
11.04.2023

«Golovan v. Ukraine» (заява No 41716/06): обшуки в приміщеннях адвокатів мають особливо суворо контролюватися та провадитись з відповідними гарантіями, такими, як наявність та ефективна участь незалежних спостерігачів юристів

Рішення ЄСПЛ у справі «Golovan v. Ukraine» (заява No 41716/06) від 05.07.2012 р.

https://cutt.ly/77qYviJ (англ.)

https://cutt.ly/47qYYLq (укр.)

Обставини справи. У приміщенні, яке належало на праві приватної власності подружжю (заявнику та заявниці) і яке заявник використовував для здійснення адвокатської діяльності, співробітниками податкової міліції, на підставі постанови слідчого було проведено обшук та вилучено документи, пов'язані з виконанням заявником доручення клієнта – компанії К. Вказана постанова слідчого не містила обставин, що допускали проведення обшуку без санкції суду. Вилучені документи були приєднані до кримінальної справи, порушеної проти посадових осіб компанії К., адвокатом якої був заявник. Заявники безуспішно оскаржили проведені обшуки.

Оцінка ЄСПЛ. У розглядуваному випадку співробітники правоохоронних органів увійшли до офісу першого заявника, здійснили там обшук і вилучили низку договірних, фінансових та податкових документів, які були передані першому заявникові його клієнтом. Такі заходи завдали шкоди професійному життю першого заявника: вони мали наслідки для його репутації як адвоката та вплинули на широке коло особистих зв’язків, набутих ним протягом його професійної діяльності, що було порушенням права на повагу до приватного життя першого заявника у розумінні Конвенції.

ЄСПЛ звернув увагу на проведення обшуку без рішення суду та відсутність гарантій, спрямованих на захист недоторканності юридичної професії, дотримання принципу пропорційності та необхідності в демократичному суспільстві. В ордері на обшук у цій справі не було вказано та обґрунтовано підстави, які спонукали слідчого до висновку, що докази могли бути знайдені в офісі першого заявника. Зазіхання на професійну таємницю адвоката могло мати наслідки для належного здійснення правосуддя, а отже, завдати шкоди правам, гарантованим статтею 6 Конвенції. Обшуки в приміщеннях адвокатів мають особливо суворо контролюватися та провадитись з відповідними гарантіями (участь незалежних спостерігачів юристів тощо).

У цій справі ЄСПЛ дійшов висновку, що розглядуване втручання не було «передбачено законом», оскаржувані заходи суперечили положенням національного законодавства, а застосовне національне законодавство не було достатньо передбачуваним і не забезпечувало потрібну міру захисту від свавілля.

Висновок. Порушення статей 8, 13 Конвенції.

Джерело: «Практика Європейського суду з прав людини за статтею 8 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 року [кримінальний процесуальний аспект: обшук] – тематична добірка практики ЄСПЛ, підготовлена Ольгою Саленко, кандидатом юридичних наук, доцентом, науковим консультантом відділу систематизації практики ЄСПЛ та підготовки запитів до ЄСПЛ департаменту аналітичної та правової роботи Верховного Суду за загальною редакцією Расіма Бабанли, доктора юридичних наук, керівника департаменту аналітичної та правової роботи Верховного Суду.

Посібник* доступний для ознайомлення і завантаження за посиланням: https://cutt.ly/73e7cGY