Funke v. France» (заява № 10828/84): обшук, проведений органами митного контролю, становив порушення Конвенції
Рішення ЄСПЛ у справі «Funke v. France» (заява № 10828/84) від 25.02.1993 р.
Саленко Ольга
08.03.2023

«Funke v. France» (заява № 10828/84): обшук, проведений органами митного контролю, становив порушення Конвенції

Рішення ЄСПЛ у справі «Funke v. France» (заява № 10828/84) від 25.02.1993 р. https://cutt.ly/G8Oipwa (англ.)

Обставини справи. Заявник скаржився на проведення обшуку у його житлі органами митного контролю, який не мав обмеженого обсягу, не підлягав судовому контролю та здійснювався на підставі вимог закону, які, на думку заявника, були неправовими.

Оцінка ЄСПЛ. ЄСПЛ визнає, що органи влади можуть вважати за необхідне вдаватися до таких заходів, як, наприклад, обшук житла й вилучення речових доказів скоєння правопорушень у сфері валютного контролю та, за потреби, кримінальне переслідування винуватих. Однак відповідне законодавство та практика повинні передбачати достатні та ефективні гарантії протидії зловживанням.

Проте в цій справі було не так. На той час, коли відбувалися зазначені події, митна адміністрація була наділена значними повноваженнями. Зокрема, вона користувалася прерогативою при визначенні доцільності, кількості, тривалості та обсягу перевірок. Без відповідного судового рішення про проведення обшуку, передбачені в законодавстві обмеження й вимоги, виявилися занадто невизначеними і повними лазівок, щоб визнати втручання в права заявника чітко пропорційним поставленій законній меті.

Висновок. Порушення статті 8 Конвенції.

Джерело: «Практика Європейського суду з прав людини за статтею 8 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 року [кримінальний процесуальний аспект: обшук] – тематична добірка практики ЄСПЛ, підготовлена Ольгою Саленко, кандидатом юридичних наук, доцентом, науковим консультантом відділу систематизації практики ЄСПЛ та підготовки запитів до ЄСПЛ департаменту аналітичної та правової роботи Верховного Суду за загальною редакцією Расіма Бабанли, доктора юридичних наук, керівника департаменту аналітичної та правової роботи Верховного Суду.

Посібник* доступний для ознайомлення і завантаження за посиланням: https://cutt.ly/73e7cGY