У разі набуття громадянства іншої держави чи втрачається соціальний пакет, який був гарантований Україною?
Олена Пономарьова, к.ю.н., адвокат, член Центру медичного права ВША НААУ
Пономарьова Олена
28.02.2023

У разі набуття громадянином України громадянства іншої держави чи він/вона втрачають соціальний пакет, який був гарантований Україною (та чи розривається Декларація з сімейним лікарем)?

Статтею 20 Закону України «Про громадянство України» передбачено, що у разі подання громадянином України заяви про вихід з громадянства України або щодо якого оформляється втрата громадянства, до видання указу Президента України про припинення громадянства України він користується всіма правами і несе всі обов’язки громадянина України.

У разі видання указу Президента України про припинення (втрату) громадянства України центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства, здійснює вилучення в осіб, громадянство яких припинено паспортів громадянина України, тимчасових посвідчень громадянина України, паспортів громадянина України для виїзду за кордон та таким особам видають довідку про припинення громадянства України керуючись пунктом 8 частини першої статті 24 Закону України «Про громадянство України».

Статтею 49 ЦК законодавець встановлює, що вихід з громадянства та його втрата є актом цивільного стану – подією та/або дією, які нерозривно пов’язані з фізичною особою і започатковують, змінюють, доповнюють або припиняють її можливість бути суб’єктом цивільних прав та обов’язків. Відповідно той факт, що особа, яка отримала довідку про припинення громадянства України породжує для такої особи певні юридичні наслідки. У разі втрати громадянства України особа втрачає соціальні пільги, які раніше були гарантовані їй як громадянину України.

Втрата або припинення громадянства України має бути однією з підстав для припинення Декларації з лікарем. Однак, на сьогодні даної підстави для припинення та тимчасового призупинення дії Декларації з лікарем не передбачено пунктом 1 IV Розділом «Припинення та тимчасове призупинення дії Декларації» Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, та форми декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, затвердженого Наказом МОЗ України від 19.03 2018 № 503 (далі – Наказ МОЗ України № 503 від 19 березня 2018 року).

Відповідно лікар не має можливості бути впевнений при медичному обслуговуванні пацієнта про факт припинення чи втрати пацієнтом громадянства України і продовжує здійснювати свої професійні обов’язки.

Висновок. Вважаємо, що до підстав припинення Декларації з лікарем, які передбачені у Розділі «Припинення та тимчасове призупинення дії Декларації» Наказу МОЗ України № 503 від 19 березня 2018 року необхідно додати підставу «вихід з громадянства та/або втрата громадянства». А також виникає потреба у напрацюванні механізму отримання таких відомостей між реєстрами та відображення відомостей в базі електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) виключно з метою припинення Декларації з пацієнтом.

Нормативно-правова база:

1. Конституція України;

2. Цивільний кодекс України;

3. Закон України «Про громадянство України»;

4. Порядок вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, та форми декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, затверджений Наказом МОЗ України від 19.03 2018 № 503.

Відповідь на питання підготувала Олена Пономарьова, к.ю.н., адвокат, член Центру медичного права ВША НААУ