Пономарьова Олена

адвокат, кандидат юридичних наук, член Центру медичного права ВША НААУ, старший науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, експерт з медичного права, захисту прав людини та права інтелектуальної власності