Станом на сьогодні необхідно отримати декларацію про провадження господарської діяльності з медичної практики чи ліцензію на медичну практику?
Матеріал підготувала: Олена Пономарьова, к.ю.н., адвокат, член Центру медичного права ВША НААУ
Пономарьова Олена
10.12.2022

Відповідь: Відповідно до статті 17 Основ законодавства про охорону здоров’я провадження господарської діяльності в сфері охорони здоров’я відповідно до закону підлягає ліцензуванню та дозволяється лише за наявності ліцензії.

Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності» пунктом 15 частиною 1 статті 7 передбачено, що ліцензуванню підлягає медична практика як вид господарської діяльності у сфері охорони здоров’я, яку здійснюють суб’єкти господарювання: юридичні особи незалежно від їх організаційно-правової форми та фізичні особи — підприємці, які провадять господарську діяльність з медичної практики та на яких поширюється дія Ліцензійних умов з провадження господарської діяльності з медичної практики (https://bit.ly/3FkQGBB).

Кабінетом Міністрів України прийнято постанову «Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану» № 314 від 18.03.2022 року (далі – Постанова №314), відповідно до норм якої у період воєнного стану право на провадження господарської діяльності може набуватися суб’єктами господарювання на підставі безоплатного подання до органів ліцензування, дозвільних органів та суб’єктів надання публічних (електронних публічних) послуг декларації про провадження господарської діяльності (далі — декларація), що містить відомості згідно з додатком 1 даної Постанови, без отримання дозвільних документів (документів дозвільного характеру, ліцензій або інших результатів надання публічних послуг), крім видів господарської діяльності за переліком згідно з додатком 2 даної Постанови. Станом на сьогодні, відповідно до поточної редакції Постанови № 314 діяльність з медичної практики передбачає отримання ліцензії згідно додатку 2.

Однак, у першій редакції Постанови № 314, справді, здійснення діяльності з медичної практики у період воєнного стану передбачалося на підставі декларації про провадження господарської діяльності (https://bit.ly/3UrLBM8).

Станом на грудень 2022 року медична практика підлягає ліцензуванню та дозволяється лише за наявності ліцензії.

Нормативно-правова база:

— Закон України «Основи законодавства про охорону здоров’я»;

— Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;

— Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 285 «Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з медичної практики»;

— Постанова Кабінету Міністрів України від 18.03.2022 № 314 «Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану»