Чи необхідно скасовувати Декларацію з лікарем у разі виїзду громадянина України за кордон на тимчасове проживання?
Олена Пономарьова, к.ю.н., адвокат, член Центру медичного права ВША НААУ
Пономарьова Олена
07.02.2023

Питання: Чи необхідно скасовувати Декларацію з лікарем у разі виїзду громадянина України за кордон на тимчасове проживання або на час роботи за контрактом?

Відповідь:

Статтею 24 Конституції України кожному громадянину України гарантовано рівні конституційні права і свободи. Громадяни України не можуть бути обмежені у своїх правах за будь-якою ознакою.

Відповідно до пункт 1 розділу II Наказу МОЗ України «Про затвердження Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, та форми декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу» № 503 від 19 березня 2018 року, пацієнт (його законний представник) має право обрати лікаря, який надає ПМД, незалежно від зареєстрованого місця проживання такого пацієнта з числа осіб, які зазначені в договорі про медичне обслуговування населення, укладеному між відповідним надавачем ПМД та Національною службою здоров’я України.

Громадянин України (пацієнт) або його законний представник має право подати Декларацію самостійно через електронну систему охорони здоров’я або шляхом звернення до надавача ПМД відповідно до пункту 1 розділу ІІІ Наказу МОЗ України «Про затвердження Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, та форми декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу» № 503 від 19 березня 2018 року.

(Укладення Декларації з лікарем через електрону систему охорони здоров’я пацієнт може здійснити перебуваючи за межами території України).

Також, можемо стверджувати, що законодавець дозволяє законному представнику укласти договір з надавачем послуг ПМД. Особа (в майбутньому пацієнт), яка уповноважила від її імені вчинити представництво (уклавши декларацію з лікарем) може перебувати за межами України. Відповідно до частини 1 статті 237 Цивільного кодексу України представництвом є правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов’язана або має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє.

В особистому кабінеті пацієнта на веб-сайті helsi.me йому надано можливість при записі на прийом до лікаря обрати форму консультації:

1. Прийти особисто;

2. Відеоконсультація.

Законодавство України передбачає онлайн форму надання медичної допомоги. Звернувшись до статті 35-6 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» передбачається можливість для громадянин України надання їм медичної допомоги із застосуванням телемедицини, а саме: медична допомога із застосуванням телемедицини передбачає можливість надання пацієнту медичних послуг з консультування, діагностики, лікування із використанням засобів дистанційного зв’язку у вигляді обміну інформацією в електронній формі, у тому числі шляхом передачі електронних повідомлень, проведення відеоконференцій.

Громадянини України, перебуваючи за її межами, відповідно до особистих причин, а також у зв’язку з воєнним станом в Україні, мають ті ж самі конституційні права на отримання медичної допомоги від надавача послуг (сімейного лікаря), як і громадяни України, які перебувають на території України. Перебуваючи за межами України, отримувач послуг (пацієнт) при обранні зручного для нього способу зв’язку з лікарем, має право обрати у своєму особистому кабінеті відеоконференцію з лікарем. Законодавством України не заборонено використання і інших електронних засобів зв’язку з лікарем. Відтак, встановлення будь-яких обмежень для пацієнта, а саме скасування декларації з лікарем у випадку перебування за межами України є порушенням права пацієнта на охорону здоров’я передбачену статтею 49 Конституції України.

Нормативно-правова база:

1. Конституція України від 28.06.1996;

2. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» від 19.11.1992 № 2801-XII;

3. Наказ МОЗ України «Про затвердження Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, та форми декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу» від 19.03.2018 № 503.

Матеріал підготувала Олена Пономарьова, к.ю.н., адвокат, член Центру медичного права ВША НААУ