Чи має право лікар зареєструвати торговельну марку під своїм прізвищем та/або ім'ям?
Матеріал підготувала: Олена Пономарьова, к.ю.н., адвокат, член Центру медичного права ВША НААУ
Пономарьова Олена
10.11.2022

Питання: Чи має право лікар зареєструвати торговельну марку під своїм прізвищем та/або ім'ям?

Відповідь: Заклади охорони здоров’я, медичні центри, медичні діагностичні лабораторії мають право зареєструвати торговельну марку (знак для послуг або товарів), логотип тощо та вдало користуються таким механізмом ідентифікувати та виокремити свої послуги/товари серед інших. Використання фізичними особами власних імен та прізвищ є засобом їх індивідуалізації у суспільстві.

Кожна людина має право на ім'я – це є її особисте немайнове право, яке забезпечує її природне існування та соціальне буття.

Законодавством України передбачено, що лікар має право зареєструвати торговельну марку (ТМ) під своїм прізвищем та/або ім'ям.

Згідно з пунктом 2 статті 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" об’єктом торговельної марки може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори, форма товарів або їх пакування, звуки, за умови що такі позначення придатні для відрізнення товарів або послуг одних осіб від товарів або послуг інших осіб, придатні для відображення їх у Реєстрі.

На сьогодні все більше приватних лікарів реєструють торговельну марку (ТМ) під власним іменем (прізвищем).

І цьому є обґрунтовані причини, адже реєстрація торговельних марок у сфері медицини:

-допоможе виділити товари або послуги з-поміж інших аналогічних товарів або послуг;

-надасть гарантії пацієнту якісних товарів або послуг;

-у разі неправомірного використання або імітування торговельної марки надасть гарантії юридичного захисту;

-можливість надання дозволу на використання торговельної марки та розширення відповідних мереж закладів лікування завдяки договору комерційної концесії;

-можливість отримання прибутку завдяки використанню торговельної марки або надання дозволу на її використання іншим особам.

Відтак, торговельна марка (ТМ) зареєстрована як ім'я (прізвище) лікаря — це

-ідентифікація вас на ринку медичних послуг;

-впізнаваність суб’єкта (лікаря) та його послуг або товарів на ринку медичних послуг завдяки репутаційним характеристикам.

Важливо відзначити, що торговельна марка (ТМ) як інструмент просування товару (послуги) сприяє:

-ідентифікації власного бізнесу;

-диференціації продукту (послуги) серед інших подібних;

-створення довготривалого зв'язку з пацієнтом.

Наведемо приклади зареєстрованих ТМ ім'ям (прізвищем) лікаря:

-Доктор Комаровський (https://base.uipv.org/searchBul/resize.php?dbn=tm…);

Лікар Наталія Самойленко (https://base.uipv.org/searchBul/resize.php?dbn=tm…);

-Неврологічна клініка доктора Яценка (https://base.uipv.org/searchBul/resize.php?dbn=tm…)