Вища школа адвокатури НААУ
Курси з підвищення кваліфікації адвокатів
Telegram
0 800 300 282
дзвінок безкоштовний
Новини
13.05.2020

Взаємодія адвокатів Угорщини з клієнтами, колегами, судом і третіми особами

Віктор Ясевін, адвокат, директор представництва НААУ в Угорщині, м. Будапешт Ірина Василик, проректор Вищої школи адвокатури НААУ, м. Київ У статті показано важливі аспекти укладання та змісту Договору про надання адвокатами правничої допомоги; охарактеризовано виключні компетентності адвокатів, професійні обов’язки у сфері довіри і особистої порядності; проаналізовано принципи гонорарної політики адвокатів Угорщини, правила поведінки з колегами, […]

Віктор Ясевін,
адвокат, директор представництва НААУ в Угорщині, м. Будапешт

Ірина Василик,
проректор Вищої школи адвокатури НААУ, м. Київ

У статті показано важливі аспекти укладання та змісту Договору про надання адвокатами правничої допомоги; охарактеризовано виключні компетентності адвокатів, професійні обов’язки у сфері довіри і особистої порядності; проаналізовано принципи гонорарної політики адвокатів Угорщини, правила поведінки з колегами, протилежною стороною, судом, а також з органами державної влади.

Інститути адвокатури України та Угорщини мають багато спільних, але в той же час і відмінних рис. У певні історичні періоди адвокатури наших країн перетинались і навіть частково, на певних територіях, входили до однієї юрисдикції. Проте, не дивлячись на схожий шлях еволюційного розвитку адвокатура Угорщини до цього часу зберегла дещо консервативну форму своєї діяльності, більшу закритість та корпоративність. Спільним для обох адвокатур є повна незалежність та не підконтрольність як від державних органів так і від окремих політичних партій чи рухів.

У нашому попередньому матеріалі  “Рекламування адвокатських послуг, робота зі ЗМІ та у мережі Інтернет: досвід Угорщини” було розглянуто особливості регулювання Правилами адвокатської етики Угорщини питань рекламування адвокатської діяльності, роботи зі ЗМІ та у мережі Інтернет. Сьогодні ж пропонуємо вашій увазі дізнатись яким чином Правила адвокатської етики Угорщини врегульовують аспекти укладання та змісту Договору про надання правничих послуг, гонорару адвоката, правил поведінки адвокатів з колегами, протилежною стороною, судом, а також з органами державної влади.

Виключна компетенція адвокатів

Необхідно відмітити, що угорські колеги домоглись закріплення у законодавстві Угорщини положень щодо їх виключної компетенції або альтернативної компетенції на вчинення певних видів діяльності і ці права не звужені лише до виключної компетенції адвокатів щодо представництва чи захисту прав та інтересів в суді. Для прикладу, законодавство Угорщини зобов’язує сторони майнових правочинів стосовно нерухомого майна оформлювати їх через адвоката. Адвокат перевіряє юридичну чистоту відчужуваного майна, оформлює договір купівлі-продажу, посвідчує його, супроводжує його виконання на всіх етапах, надає послугу депозитарного рахунку адвоката, здійснює реєстрацію речових прав на нерухоме майно за новим власником у Державному реєстрі речових прав. Як правило, гонорар адвоката за подібні послуги становить від 0,5% до 1% від вартості Договору купівлі-продажу об’єкту нерухомості.

Наступним прикладом є право подання лише через адвоката пакету документів необхідних для проведення державної реєстрації суб’єктів господарської діяльності до Реєстраційного суду Угорщини.  Також до не притаманних для адвокатури України видів адвокатської діяльності можна віднести право угорських адвокатів на вчинення дій, які є характерними для нотаріату України, а саме видавати та посвідчувати довіреності, посвідчувати справжність копій документів, посвідчувати підпис особи на документах, приймати на депозитний рахунок адвоката кошти від клієнта з подальшим розпорядженням ними відповідно до отриманих від клієнта вказівок. Наведені приклади виключної або альтернативної компетенції адвокатів в Угорщині не є вичерпними.

Довіра і особиста порядність

Першорядним і фундаментальним правом та обов’язком адвоката є конфіденційність. Про це йдеться і в правилах етики адвокатів Угорщини і в Кодексі поведінки європейських адвокатів, як і, зрештою, кожної країни. Так, у п. 2.1.2. Кодекс чітко вказує, що адвокату слід зберігати незалежність як у позасудових справах так і в судовому провадженні. Консультація, надана адвокатом клієнту втрачає сенс, якщо адвокат надає її під впливом зовнішнього тиску, або щоб втертися в довір’я чи отримати власну вигоду. Довіра може виникати лише за умови наявності конфіденційності (п. 2.3.1. Кодексу). Варто наголосити, що довіра і особиста порядність – це не тільки моральні норми, а чіткі вимоги до адвокатів, прописані в Кодексі поведінки європейських адвокатів (п. 2.2.) та в правилах етики Угорщини.

Для адвокатів ці традиційні чесноти є професійними обов’язками. Довірчі відносини можуть виникнути лише в разі відсутності сумнівів щодо професійної честі, гідності та порядності адвоката. А звідси й вимоги Кодексу, за якими: адвокат не повинен братися за справу, в якій він не є компетентним, без співпраці з адвокатом, який є компетентним в такій справі (п. 3.1.2.); адвокат не повинен братися за виконання доручення, якщо він не може його виконати швидко, беручи до уваги завантаженість від іншої роботи (п. 3.1.3.).

Укладання договору про надання правничої допомоги

Положення Розділу 5 Правил адвокатської етики Угорщини регламентують вимоги щодо Договору про надання правничої допомоги адвоката. Відповідно до них предметом Договору про надання правничої допомоги можуть бути будь які види адвокатської діяльності, визначені Законом Угорщини «Про адвокатську діяльність». Якщо суб’єктом Договору про надання правничої допомоги є адвокатське бюро/адвокатське об’єднання (далі адвокатська контора), або адвокатська контора з країни члена Європейського Співтовариства, в такому разі Договір про надання правничої допомоги підписується уповноваженою особою згідно даних, які містяться у Державному реєстрі щодо особи підписанта. Адвокатська контора може делегувати право підписати Договір про надання правничої допомоги іншій особі з числа своїх працівників, однак повноваження такої особи повинні бути підтвердженні даними з установчого договору адвокатської контори або рішенням загальних зборів учасників адвокатської контори чи довіреністю.

Неприпустимою вважається поведінка адвоката, що підриває довіру громадськості, навіть у межах змісту Договору про надання правничої допомоги. Адвокат, при укладанні Договору про надання правничої допомоги, зобов’язаний окремо звернути увагу свого клієнта на особливості положень Договору, які стосуються відповідальності за успішність/результативність надання його послуг, відповідальності за відшкодування адвокатом збитків завданих клієнту і умови та порядок припинення/розірвання Договору. Якщо адвокат діє на підставі постійного Договору про надання правничої допомоги укладеного із агентом з нерухомості або іншою третьою особою, він зобов’язаний укласти окремий письмовий Договір про надання правничої допомоги і з клієнтом, направленим до нього агентом з нерухомості або третьою особою у справах за Договорами, укладених між ними та адвокатом.

Клієнт може укласти Договір про надання правничої допомоги з декількома адвокатами, адвокатськими конторами, адвокатами з країн членів Європейського Співтовариства, адвокатськими конторами з країн членів Європейського Співтовариства або іноземними адвокатами, що відповідно до положень Закону Угорщини «Про адвокатську діяльність» отримали в Угорщині статус юрисконсультів з національного законодавства своїх країни і можуть брати участь у справі у повній мірі або частково разом або ж виконувати певні конкретно визначені завдання незалежно один від одного. В залежності від предмету Договору про надання правничої допомоги, для виконання його певних завдань, які потребують володіння спеціальними знаннями, в Договорі потрібно передбачити можливість залучення фахівців, які володіють необхідними знаннями. У такому разі у Договорі необхідно визначити розподіл завдань між такими фахівцями та контактну особу з їх числа.

Адвокат не має права:

— укладати Договір про надання правничої допомоги, виконання якого окрім випадків, визначених Законом Угорщини «Про адвокатську діяльність», суперечить загальноприйнятим нормам суспільної моралі;
— вносити власне майно в якості застави у кримінальному провадженні при обранні запобіжного заходу своєму підзахисному;
— укладати Договір про надання правничої допомоги з потенційним клієнтом, який до нього звернувся, але який перебуває у правовідносинах з іншим адвокатом. За таких обставин адвокат має право укласти Договір про надання правничої допомоги з таким клієнтом лише у тому випадку, якщо клієнт підтвердить припинення правовідносин з попереднім адвокатом або даний адвокат погодиться на спільне ведення справи клієнта з новим колегою.

При укладанні Договору адвокат зобов’язаний повідомити клієнту наступне:

1. Вихідні дані:
а) своє прізвище та ім’я або назву адвокатської контори, юридичну форму адвокатської діяльності (здійснює діяльність індивідуально чи у складі адвокатського бюро, адвокатського об’єднання), місцезнаходження його робочого місця, офісу, контактні номери телефонів, факсу та адресу особистої електронної пошти або електронної пошти свого офісу та підрозділу, якщо він існує;
б) найменування та повну адресу місцезнаходження Регіональної палати адвокатів, до якої він належить;
в) податковий номер, а у випадку наявності також і податковий номер Європейського Співтовариства.

2. Можливі стягнення. Адвокат в межах наданих клієнтом даних при укладанні Договору про надання правничої допомоги має повідомити клієнта про:
— розмір та види державних зборів, мита та інших обов’язкових платежів, які безпосередньо пов’язані з укладанням правочину, поданням юридичної декларації, участю у судовому провадженні, а також про можливість, умови, процедури та строки звільнення або отримання знижки по їх сплаті;
— очікувані прямі юридичні наслідки від укладання запланованого правочину чи подання юридичної декларації.

3. Форс-мажори. Після того, як адвокату стане відомо про факт смерті фізичної особи клієнта або припинення чи ліквідації діяльності клієнта юридичної особи за умови відсутності правонаступників, він зобов’язаний негайно повідомити всіх відомих йому осіб, у яких можуть виникнути права та обов’язки, пов’язані з предметом Договору укладеного між клієнтом та адвокатом.
Адвокатська контора при зміні особи адвоката виконавця, закріпленого за клієнтом, зобов’язана негайно, але не пізніше ніж за 15 днів, проінформувати свого клієнта про заплановану зміну закріпленого за ним адвоката виконавця.

4. Перевищення повноважень. Адвокат повинен діяти виключно в межах, визначених Договором про надання правничої допомоги. У виняткових випадках адвокат може перевищити межі своїх повноважень за умови, якщо він не мав можливості завчасно проконсультуватися із клієнтом, а перевищення меж повноважень було здійснено виключно в інтересах клієнта. При настанні даних обставин, адвокат зобов’язаний негайно повідомити про це клієнта в письмовій формі.
Адвокат має право, з метою належного виконання своїх обов’язків за Договором про надання правничої допомоги, в межах визначених законодавством самостійно проводити збір фактичних даних (доказів), необхідних йому у справі клієнта.

Гонорарна політика

Розділ 6 Правил адвокатської етики Угорщини присвячено гонорару адвоката.  Згідно його положень, якщо адвокат надає правничу допомогу на платній основі, у Договорі про надання правничої допомоги необхідно чітко визначити розмір гонорару адвоката або взаємну домовленість між сторонами щодо того, коли і в якій формі між ними буде узгоджено розмір гонорару адвоката.

Адвокат може надавати свої послуги без отримання гонорару в таких випадках:

а) у рамках добровільних правовідносин в інтересах суспільства;
б) для фізичної особи, яка відповідно до Закону Угорщини «Про податок на доходи фізичних осіб», належить до категорії уразливих верств населення;
в) особам з кола родичів, визначених положеннями Цивільного кодексу Угорщини (у деяких країнах ЄС надавати правову допомогу родичам правилами етики заборонено);
г) у кожному індивідуальному випадку фізичній особі, з якою адвокат знаходиться у тісних особистих стосунках і яка потребує допомоги адвоката не як фізична особа підприємець.

У розумінні положень Правил етики адвокатів Угорщини, послуги адвоката не вважаються безоплатними якщо вони надаються в межах безоплатної правничої допомоги з можливістю укладання з даним клієнтом в майбутньому Договору про надання правничої допомоги на платній основі, за умови якщо про це прямо зазначено сторонами в Договорі про надання безоплатної правничої допомоги. Винятком, за наявності даних обставин, є ситуація з надання адвокатом безкоштовної юридичної консультації.
Гонорар адвоката має бути визначений в національній валюті (угорських форинтах) або в будь-якій іншій валюті.

Що обов’язково повинно бути зазначено у Договорі стосовно гонорару?

У Договорі про надання правничої допомоги повинні бути зазначені порядок, термін та умови оплати гонорару адвоката, порядок його зарахування, а також гарантії і правові наслідки у випадку порушення клієнтом умов оплати гонорару адвоката.
Адвокат повинен повідомити клієнту розмір гонорару за консультацію до початку її надання. Надання адвокатом послуг без визначення розміру свого гонорару не виключає можливості нарахування клієнту для оплати фактичних витрат адвоката, понесених ним під час надання послуг, або фіксованих видатків.

Гонорар адвоката може визначатись:

а) у фіксованому розмірі;
б) у погодинній оплаті;
в) залежно від вартості договору, який посвідчує чи супроводжує адвокат, фіксованою або відсотковою оплатою;
г) у формі гонорару успіху на умовах, визначених законодавством;
д) комбінацією вище наведених форм.

Зазначимо, що Кодекс поведінки європейських адвокатів забороняє прописувати у Договорі пункт гонорар успіху (т. зв. Pactum de quota litis). Так, п. 3.3.2. Кодексу говорить, що під «pactum de quota litis» мається на увазі угода, що укладається між адвокатом і клієнтом до остаточного завершення справи, в якій клієнт виступає стороною, в силу якої клієнт зобов’язується виплатити адвокату частину результату завершення справи незалежно від того, чи це є грошовою сумою або будь-якою іншою вигодою, отримуваною клієнтом за результатами завершення справи. Тому адвокатам варто співвідносити цю норму із законодавством країни, у якій практикують.

Крім того, правила етики Угорщини наголошують, що адвокату забороняється вимагати від клієнта матеріальні чи інші послуги, крім узгодженої суми гонорару та суми фактичних витрат адвоката. У випадку, якщо Договір про надання правничої допомоги припиняється до його остаточного виконання, адвокат зобов’язаний письмово провести розрахунок з клієнтом за попередньо отриманий від клієнта гонорар. Адвокат має право залишити собі частину вже отриманого від клієнта гонорару у розмірі пропорційному до послуг, які були ним виконанні до припинення дії Договору. Виконання зобов’язання щодо розрахунку з клієнтом не залежить від оспорювання адвокатом змісту та суми розрахунків. У разі виникнення суперечки, адвокат повинен довести факт проведення розрахунку з клієнтом.

Важливим є дотримання так званого «неписаного» правила адвокатами усіх країн ЄС та країн-спостерігачів щодо виплати гонорару, комісійних або будь яких інших видів компенсації спадкоємцям померлого адвоката або адвокату, який раніше брав участь у справі. Оскільки у Кодексі поведінки європейських адвокатів норма рекомендаційна, а не зобов’язальна, обов’язку оплачувати такі виплати немає, проте цього правила дотримуються усі адвокатські корпорації Європи. Якщо адвокат перебуває у правовідносинах з державним або муніципальним органом, громадською чи іншою подібною некомерційною організацією і надає за їх зверненням адвокатські послуги для третьої сторони без окремої винагороди, він не може прийняти будь яку винагороду від такої третьої сторони. З метою уникнення конфлікту інтересів адвокату забороняється використовувати таку безоплатну діяльність для залучення нових клієнтів або в рекламних цілях. Важливо, адвокат не може ділитися своїм гонораром з особою, яка не є адвокатом. Виключенням є випадки, коли правила держави-члена Європейського Співтовариства, до якої належить адвокат, дозволяють спільну оплачувану діяльність адвоката та інших осіб.

Взаємодія адвоката з колегами, протилежною стороною, судом та іншими органами влади

Взаємовідносини адвоката з колегами, протилежною стороною, судом та іншим органом влади регламентовані у Розділі 11 Правил адвокатської етики Угорщини. За ними:

— адвокат не може ініціювати консультації та контакти з протилежною стороною без згоди адвоката протилежної сторони.
— якщо виникає потреба провести переговори з протилежною стороною, адвокат повинен негайно повідомити про це свого клієнта.
— адвокат має право встановити безпосередній контакт із протилежною стороною, якщо у неї відсутній адвокат або якщо її адвокат у розумні строки не відповість на запит про дозвіл на контакт із його клієнтом.
— адвокат може приймати участь у проведенні виконавчих дій, які проводяться на підставі адміністративного рішення, яке вже набрало законної сили. Адвокат не має права приймати участь у протиправних діяннях, які посягають на порушення майнових прав.

— адвокат одночасно з поданням заяв, клопотань та інших процесуальних документів за загальним правилом надсилає їх копії на відому йому електронну адресу адвоката протилежної сторони, якщо адвокат протилежної сторони прямо не розпорядився інформувати його іншим шляхом.
— адвокат зобов’язаний уникати коментарів, які ображають іншого адвоката або певні групи адвокатів у загальному. Адвокат не має права підривати авторитет адвокатури чи надавати негативну характеристику іншому адвокату.
— адвокат у судових процесах має право використовувати кореспонденцію та пропозиції, що стосуються позасудових угод з протилежною стороною лише за згодою адвоката протилежної сторони.
— адвокат зобов’язаний негайно повідомити адвоката протилежної сторони, якщо він не в змозі відповісти на його запит чи пропозицію у розумні строки.

— якщо Договір про надання правничої допомоги був припинений і клієнт довірив своє представництво іншому адвокату, адвокат зобов’язаний надати колезі, який вступив у справу всю необхідну та достовірну інформацію для здійснення ним подальшого ефективного представництва чи захисту клієнта у справі.
— адвокат, який вступив у справу, має право повідомити клієнту лише свою відмінну від попередника юридичну позицію по справі і не має права надавати оцінку професійним здібностям чи діяльності попереднього адвоката у справі.
— адвокат повинен утримуватися від будь-якої несумлінної форми залучення клієнтів. Несумлінною формою залучення клієнтів вважається вимагання або отримання адвокатом винагороди від третьої сторони за спрямування до нього клієнта, або використання адвокатом для залучення клієнтів посередників чи агентів за оплату.

— у випадку коли адвокат просить перенести судове засідання за умови виправданої необхідності чи іншу процесуальну дію у справі, адвокат протилежної сторони має право погодитись на таке перенесення у випадку, якщо його клієнт не має заперечень і дане перенесення не зашкодить його інтересам.
— у випадку виявлення адвокатом порушення закону з боку суду чи органу державної влади і не можливості виправити ситуацію наявними в його компетенції правовими засобами, адвокат повинен звернутись за допомогою до Палати адвокатів Угорщини.

Підводячи підсумок зазначимо, що питанням стосовно взаємодії адвокатів з клієнтами, колегами, судом і третіми особами у правилах етики адвокатів Угорщини приділено особливу увагу. Саме правила етики адвокатів Угорщини максимально їх деталізують, навіть більше аніж інші сусідні держави до України.В цілому важливо наголосити на дуже обережному, виваженому, стриманому, навіть делікатному ставленні адвокатів Угорщини до своїх колег, а також до суддів, клієнтів та представників усіх процесуальних сторін. У відносинах переважають засади товариськості і корпоративної солідарності, конструктив у вирішенні спірних питань. Культивується повага до адвоката як до особистості, носія професійних знань і традицій, а також представника адвокатури як правового інституту, що в суспільстві відграє одну із ключових ролей.

Довіра, особиста порядність, гідність і добросовісність – моральні норми, чесноти які не тільки закладені в правилах етики адвокатів Угорщини і Кодексі правил поведінки адвокатів європейських країн. Такими повинні бути основні характеристики адвокатської корпорації будь якої країни яка прагне зайняти гідне місце на світовій арені.

 

Література:

1.  Закон Угорщини LXXVIII. «Про адвокатську діяльність» у редакції від 2017 року
2. Правила адвокатської етики Угорщини у редакції від 2018 року.
3.  Кодекс поведінки європейських адвокатів.