Вища школа адвокатури НААУ
Курси з підвищення кваліфікації адвокатів
Telegram
0 800 300 282
дзвінок безкоштовний
Новини
09.04.2020

Рекламування адвокатських послуг, робота зі ЗМІ та у мережі Інтернет: досвід Угорщини

Віктор Ясевін, адвокат, директор представництва НААУ в Угорщині, м. Будапешт Ірина Василик, проректор Вищої школи адвокатури НААУ, м. Київ У статті показано Правила адвокатської етики Угорщини в контексті вимог до реклами адвоката, форми та наповнення веб-сайту адвоката, а також його поведінки в соціальних мережах, в Інтернеті та під час взаємодії із засобами масової інформації. Аналізуючи […]

Віктор Ясевін,
адвокат, директор представництва НААУ в Угорщині, м. Будапешт

Ірина Василик,
проректор Вищої школи адвокатури НААУ, м. Київ

У статті показано Правила адвокатської етики Угорщини в контексті вимог до реклами адвоката, форми та наповнення веб-сайту адвоката, а також його поведінки в соціальних мережах, в Інтернеті та під час взаємодії із засобами масової інформації.

Аналізуючи адвокатську етику, за основу завжди беремо Кодекс поведінки європейських адвокатів, який регулює основні правила етики як країн-членів ЄС так і країн-спостерігачів.

Що говорять про рекламу Правила етики країн ЄС?

П. 2.6.1. Кодексу поведінки європейських адвокатів вказує, що адвокат має право інформувати суспільство про свої послуги за умови, якщо інформація є правдивою, такою, що не вводить в оману, а також при дотриманні обов’язку конфіденційності та інших фундаментальних цінностей професії.
Особиста реклама адвоката в будь-якому засобі масової інформації, зокрема, в пресі, на радіо, телебаченні, за допомогою електронних комерційних повідомлень тощо, дозволяється в тій мірі, в якій вона відповідає вимогам вищенаведеного пункту. Правила етики адвокатів сусідньої Угорщини важливі з точки зору розуміння поведінки адвокатів у судах, у роботі з клієнтами і найважливіше, у роботі з колегами. Українським адвокатам потрібно знати і розуміти правила етики ЄС, а також сусідніх країн, з якими у нас спільні історичні традиції адвокатури, щоб не допускати помилок у роботі з іноземними колегами.

Традиції інституту адвокатури Угорщини

Імідж та авторитет адвокатури в Угорщині неймовірно високий, що відповідно забезпечує високу загальну довіру угорського суспільства до інституту адвокатури. В угорській мові і до сьогодні збережена традиція при зверненні до представників лише чотирьох професій використовувати ввічливо-авторитетну форму звернення із обов’язковим зазначенням професії особи. У такій формі звертаються до представників наступних професій: Пан/Пані Адвокат, Пан/Пані Лікар, Пан/Пані Суддя, Пан/Пані Викладач. Ця традиція, що скалалася історично з розвитком «доби вчителів» і «доби адвокатів» ще від кінця ХVIII ст., існує й досі.
У зв’язку з цим в Угорщині до кожного адвоката застосовуються підвищені вимоги щодо дотримання ним правил професійної та загальнолюдської етики. Людина, яка поєднала своє життя із адвокатською діяльністю, з метою підтримання високого статусу та іміджу адвокатури у суспільстві, свідомо погоджується на обмеження своїх особистих прав та інтересів, у тому числі і в приватному житті. Таким чином, адвокат в Угорщині зобов’язаний постійно дотримуватись правил адвокатської етики, не розмежовуючи свою поведінку на професійну діяльність та приватне життя.

Принципи діяльності адвокатури Угорщини

У наслідок багатьох історичних факторів в Угорщині сформувався не звичний для адвокатури України підхід щодо залучення/пошуку адвокатом нових клієнтів. Адвокатура Угорщини, як і інші країни ЄС, зазвичай зорієнтована на принцип: пошук клієнтом свого адвоката, а не пошук адвокатом свого клієнта.
Принцип професіоналізму. Другим принципом є те, що клієнт знаходить адвоката не завдяки яскравій рекламі чи використанню сучасних маркетингових і ІТ технологій, а через «добре ім’я» адвоката, його репутацію професіонала, яка передається в спадок від клієнта до клієнта.

Принцип рівності. Правила адвокатської етики Угорщини не містять зобов’язань щодо так званих «медійних» адвокатів. Йдеться про адвокатів, які щоденно в якості запрошених експертів приймають участь у ток-шоу, які транслюються на центральних каналах TV або ж виступають в якості штатних експертів у періодичних друкованих ЗМІ. Позиція Палати адвокатів Угорщини з даного питання полягає у рекомендаціях адвокатам утримуватись від надмірної присутності у медійному просторі, оскільки така поведінка адвоката надає йому додаткові рекламні преференції і створює переваги перед іншими колегами, що є порушенням принципу рівності адвокатів.

Реклама адвокатів Угорщини

Розділ 9 Правил адвокатської етики Угорщини у редакції 2018 року містить положення, які регламентують вимоги до реклами адвоката. Відповідно до них, адвокат має право розміщувати рекламу про себе за умови, якщо інформація розміщена у рекламі:

— достовірна;
— не вводить потенційних клієнтів в оману та не порушує принципів професійної компетентності адвоката, а також принципу поваги і доброчесності по відношенню до інших адвокатів;
— не суперечить засадам сумлінної поведінки на ринку комерційної реклами, положенням норм законодавства Угорщини про електронну рекламу та положенням Правил адвокатської етики Угорщини.
Інформація, яка міститься у рекламі адвоката повинна бути максимально достовірною та відповідати меті діяльності адвокатури, оскільки це забезпечує авторитет та повагу суспільства до інституту адвокатури в цілому.

Реклама адвоката не може бути:

— агресивною та надто нав’язливою;
— не може містити будь-яких порівняльних суджень з іншими адвокатами щодо якості, ефективності і розміру гонорару і т.п.;
— не може містити посилання на кількість виграних справ, кількість клієнтів із зазначенням їх статусу чи важливості;
— не може містити звернення до потенційного клієнта шляхом використання адвокатом інформації, яка стала йому відома з будь-яких джерел про юридичні труднощі у даного потенційного клієнта та нав’язування йому своїх професійних послуг, як адвоката, який спеціалізується у даній категорії справ.
Адвокату заборонено створювати імідж чи репутацію про свою виняткову ефективність та результативність у порівнянні з іншими адвокатами у якості представника чи захисника в органах судової, виконавчої чи законодавчої влади.

Вивіски адвокатів, як частина реклами

Вивіски адвокатських бюро чи приватних фірм адвокатів Угорщини, як і інших європейських адвокатів, за стилем є досить виваженими, здебільшого одного, нейтрального кольору, розмір і кольористика погоджена з архітектурним відділом міської ради і не псує архітектурного ансамблю. На вивісках міститься тільки прізвище та ім’я адвоката, зазначається науковий ступінь, максимум – адреса бюро, телефон і веб-сайт.
Згідно положень Розділу 10 Правил адвокатської етики Угорщини кожна Палата адвокатів регіону затверджує уніфіковану і обов’язкову для дотримання форму основної/першої сторінки веб-сайту адвоката, який є членом даної Палати адвокатів регіону, а також зміст її текстового наповнення. Зазвичай, – це стисла, офіційна інформація про адвоката, його спеціалізацію за галузями права, контактні дані та посилання на веб-сайт Палати адвокатів регіону. Таким чином, реалізується принцип рівності між всіма адвокатами не залежно від їх досвіду, професійних здобутків чи інших факторів, які можуть вплинути на вибір потенційного клієнта.

На веб-сайті адвоката заборонено розміщувати:

— статистику відвідувачів сайту;
— посилання на інші інтернет ресурси за винятком посилання на сайт Палати адвокатів регіону, членом якої є адвокат, чи за обґрунтованої необхідності посилання на веб-сайт іншого адвоката;
— рекламні банери;
— інформацію щодо вдалих справ адвоката, рекламування своєї винятковості або інших переваг перед колегами;
— інформацію щодо розміру гонорару адвоката;
— музику, графічні зображення, які не є елементами затвердженого Палатою адвокатів регіону форми та змісту веб-сайту, вірші, приватні розмірковування та будь які консультації й поради правового характеру;
— згадування про перемоги у різних професійних рейтингах та номінаціях.

Адвокати мають право створювати спільні веб-сайти і на своїх власних веб-сайтах зазначати посилання на адресу спільного з колегами веб-сайту. Цікавим є положення п.10.7. Правил адвокатської етики Угорщини, яке покладає на адвоката відповідальність за зміст інформації, яка розміщена на веб-сторінках адвокатів, в тому числі іноземних, з якими даний адвокат співпрацює чи перебуває у партнерських відносинах, в тому числі і про достовірність інформації, що викладена на веб-сторінках даних адвокатів стосовно і його особи.
Правила поведінки адвоката в соціальних мережах безпосередньо Правилами адвокатської етики в Угорщині не врегульовані, проте Палата адвокатів Угорщини застосовує принцип аналогії, у зв’язку з чим адвокат має право зареєструвати власний аккаунт у соціальних мережах, але його форма та зміст повинні відповідати вимогам, які застосовуються щодо веб-сторінки адвоката.

У той же час адвокат має право зареєструвати аккаунт в соціальній мережі, у статусі приватної особи. У цьому випадку він не має права асоціювати себе для інших користувачів соціальної мережі в статусі адвоката і може наповнювати свій аккаунт приватно-публічною інформацією щодо свого життя. Але, навіть у цьому випадку, він повинен дотримуватись правил професійної етики адвокатів як під час спілкування з іншими учасниками соціальної мережі так і під час розміщення інформації на своєму аккаунті приватної особи. Позиція Палати адвокатів Угорщини ґрунтується на тому, що всі можливі внутрішні спірні питання або конфліктні ситуації між адвокатами повинні вирішуватись в середині адвокатського середовища з уникненням зайвого публічного розголосу, оскільки в кінцевому результаті це шкодить загальному іміджу адвокатури Угорщини. Таким чином, будь-які публічні обговорення або створення штучних чи поглиблення існуючих в адвокатському середовищі конфліктів та суперечок, у тому числі в соціальних мережах, розглядаються як порушення вимог Правил адвокатської етики Угорщини.

Адвокат у співпраці зі ЗМІ

Взаємодію адвокатів Угорщини зі ЗМІ регулює п.9.6. Правил адвокатської етики Угорщини. Ним передбачено, що адвокат надаючи інформацію до ЗМІ про судові справи або судові рішення, в яких він приймає або приймав участь, повинен поводитись з дотриманням принципу об’єктивності, намагатись в більшій мірі надавати фактичну інформацію по справі та утриматись від привернення зайвої уваги до своєї особи. Відповідно до п.2.5. Правил адвокатської етики Угорщини, адвокат зобов’язаний поважати авторитет державних органів та їх представників, виходячи з цього під час спілкування зі ЗМІ, адвокат повинен утримуватись від оціночних, образливих чи зневажливих суджень на адресу органів державної влади чи їх представників.

Палата адвокатів Угорщини не схвалює тактику використання адвокатом можливостей ЗМІ з метою створення суспільного резонансу та привернення надмірної уваги громадськості до справи свого клієнта, адже така поведінка адвоката може вплинути на формування хибної правової позиції суду по справі, внаслідок тиску на нього заздалегідь сформованої ЗМІ суспільної думки та оцінки по справі, а також негативно вплинути на права інших сторін у справі. У той же час прямої заборони на дані дії Правила адвокатської етики Угорщини не містять. Таким чином, аналіз правил етики адвокатів Угорщини у частині реклами, роботи зі ЗМІ та у мережі Інтернет стане особливо корисним і цікавим не тільки для адвокатів українських прикордонних областей, які безпосередньо співпрацюють з іноземними колегами, а й для усіх адвокатів України, оскільки містять загальноприйняті норми поведінки адвоката щодо вищезазначених питань.