Вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності по-новому. Переваги медіації
Офлайн
Про курс
 • визначення медіації та того, чим вона може бути корисною для сфери ІВ?
 • медіація vs суд: де переваги?
 • сфер застосування медіації у відносинах ІВ.
 • світового досвіду застосування медіації у сфері ІВ.
 • історії медіаційного успіху на прикладі бізнес-кейсів у сфері ІВ.
Чого ви навчитеся?
 • рекомендацій NR (99) 19 Комітету міністрів Ради Європи — державам — членам Ради, які зацікавлені в організації медіації у кримінальних справах;
 • директиви № 2008/52/ЄС Європейського парламенту і Ради про деякі аспекти посередництва (медіації) в цивільних і комерційних спорах;
 • указу Президента України № 361/2006 від 10.05.2006 «Про схвалення Концепції вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів»;
 • наказу Мінсоцполітики № 892 від 17.08.2016 «Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги посередництва (медіації)»;
 • положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС;
 • спеціального законодавства у сфері інтелектуальної власності;
 • практики діяльності Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України;
 • нових процесуальних кодексів України;
 • судової практики застосування законодавства у сфері інтелектуальної власності в Україні.
Лектори курсу
Офлайн