Воркшоп: Subtleties of Legal Translation. Practical examples and Landmark cases. TOP-5 Translation Mistakes
Вебінари
Про курс

Тонкощі юридичного перекладу: Модальні дієслова та їх еквіваленти в сучасних юридичних англійських текстах. Практичні приклади та знакові кейси. ТОП-5 помилок перекладу.

 

1. Вступ. Вживання англійських модальних дієслів у юридичних документах з різними семантичними відтінками залежно від контексту викладеного тексту.

2.  Особливості використання модального дієслова must в юридичних текстах.

3.  Модальне дієслово shall в юридичних документах. Особливості перекладу модального дієслова shall на українську мову. Be to як аналог модального дієслова shall.

4.  Структури be obliged to / be obligated to. Переклад та особливості вживання.

5.  Структури be subject to та be due to в юридичних документах.

6. Структури provided that, on condition that в юридичних текстах, коли виконання одного зобов’язання пов’язане з виконанням іншого.

7. Модальні дієслова should, can, will. Переклад та особливості вживання в юридичних текстах.

8.  Дієслова undertake та be entitled to do sth. – значення та переклад.

9.  Модальні дієслова may, may not, might в юридичних документах.

10. May/Might/Could + Perfect Infinitive як припущення про минулу подію.

11. Modal auxiliary verb+bare infinitive в юридичній англійській мові. Практичні поради.

12. Аналіз судових справ, пов'язаних з тлумаченням судами оспорюваних положень договорів, в яких були використані модальні дієслова.

13. Топ-5 помилок при перекладі модальних дієслів з юридичної англійської мови на українську. 

 

 

 

Звертаємо увагу слухачів, що вартість участі для осіб, які не є адвокатами, відрізняється.

 

Звертаємо увагу адвокатів, що перед лекцією та після її завершення слід відсканувати QR-код, який буде відображено на екрані вебінарної кімнати. На помічників, стажистів та інших учасників вебінару процедура сканування QR-коду не поширюється.

Лектори курсу
Вебінари