Вебінар: Застосування практики ЄСПЛ в національній судовій практиці: кримінальний аспект
Вебінари
Про курс

1. Загальні засади застосування практики ЄСПЛ.
2. Мовні застереження щодо застосуванні практики ЄСПЛ.
3. База судових рішень ЄСПЛ та інші ресурси досупу до практики Суду.
4. Релевантність як критерій застосування практики ЄСПЛ.
5. Усталена позиція ЄСПЛ щодо забезпечення права на захист.
6. Гарантування та забезпечення права на захист на національному рівні.
7. Ключові проблеми застосування запобіжних заходів та огляд практики ЄСПЛ.
8. Мотивованість судових рішень та наслідки порушення зазначеного аспекту.
9. Аналіз практики щодо засудження на основі показань свідків, яким заявник не мав змоги протистояти під час судового розгляду.
10. Огляд рішень ЄСПЛ за 2020 рік

 

Звертаємо увагу адвокатів, що перед лекцією та після її завершення слід відсканувати QR-код, який буде відображено на екрані вебінарної кімнати.

На помічників, стажистів та інших учасників вебінару процедура сканування QR-коду не поширюється.

Лектори курсу
Вебінари