Вебінар: Особливості захисту трудових прав викривача та притягнення його до дисциплінарної відповідальності крізь призму судової практики Верховного Суду
Вебінари
Про курс

1. Поняття викривача та його правового статусу.
2. Особливості захисту трудових прав викривача, додаткові права та гарантії захисту викривача в порівнянні з іншими категоріями працівників.
3. Поняття та особливості імунітету викривача відповідно до останньої практики Верховного Суду.
4. Аналіз практики Верховного Суду щодо порушення трудових та інших, гарантованих Законом, прав викривача та притягнення його до дисциплінарної відповідальності.
5. Висновки.

Звертаємо увагу адвокатів, що перед лекцією та після її завершення слід відсканувати QR-код, який буде відображено на екрані вебінарної кімнати.

На помічників, стажистів та інших учасників вебінару процедура сканування QR-коду не поширюється.

Лектори курсу
Вебінари