Вебінар: Місце прав дитини в практиці ЄСПЛ: особливі гарантії захисту
Вебінари
Про курс

І. Місце прав дитини в практиці Європейського Суду з прав людини

 • Загальні зауваження.
 • Співвідношення Конвенції та інших міжнародних норм у сфері захисту прав дитини.
 • Зміст принципу «забезпечення якнайкращих інтересів дитини».
 • Зважування інтересів дитини та батьків.
 • Право дитини бути заслуханою.

ІІ. Право порушувати справу

 • Порушення справи в Європейському Суді з прав людини.
 • Обмеження звернень в інтересах дітей на національному рівні.

ІІІ. Особливі гарантії захисту прав дитини

 • Особливості провадження.
 • Процедурні гарантії.
 • Застосування тимчасових заходів згідно із правилом 39 Регламенту Європейського Суду з прав людини.
 • Виконання позитивного обов’язку.
 • Достатня доказова база.
 • Співвідношення прав.

ІV. Гарантії захисту окремих прав дитини, що випливають зі змісту Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод

 

Звертаємо увагу слухачів, що вартість участі для осіб, які не є адвокатами, відрізняється.

 

Звертаємо увагу адвокатів, що перед лекцією та після її завершення слід відсканувати QR-код, який буде відображено на екрані вебінарної кімнати.

На помічників, стажистів та інших учасників вебінару процедура сканування QR-коду не поширюється.

Лектори курсу
Вебінари