Вебінар: Механізми захисту прав дитини у сфері охорони здоров’я
Вебінари
Про курс
  • дефекти надання медичної допомоги: лікарська помилка, казус, професійне правопорушення;
  • відповідальність у медичних правовідносинах: дисциплінарна, цивільно – правова, кримінальна;
  • самозахист прав пацієнта за договором та законом;
  • адміністративний захист: звернення до органів охорони здоров’я та служб, що здійснюють контроль за додержанням конституційних прав дитини;
  • медіація — альтернативний (позасудовий) спосіб врегулювання конфліктів у медичній сфері;
  • судовий захист права на охорону здоров’я дитини.

Звертаємо увагу адвокатів, що перед лекцією та після її завершення слід відсканувати QR-код, який буде відображено на екрані вебінарної кімнати. На помічників, стажистів та інших учасників вебінару процедура сканування QR-коду не поширюється.

Лектори курсу
Вебінари