Сучасні виклики в діяльності адвоката при виконанні доручень клієнтів у спадкових правовідносинах (Захід для адвокатів Запорізької області)
Вебінари
Про курс

1. Дефініція спадкування, підстави та момент відкриття спадщини.

2. Типові труднощі, які трапляються при реєстрації смерті.

3. Оголошення особи безвісно відсутньою та оголошення померлою.

4. Встановлення факту смерті. Формування доказової бази.

5. Місце відкриття спадщини.

6. Співвідношення «місця проживання» та «місця реєстрації». Особливі випадки.

7. Збір адвокатом інформації, аналіз інформації та документів, прогнозування.

8. Участь адвоката у виборі місця заведення спадкової справи. Екстериторіальність.

9. Прийняття спадщини клієнтом/клієнтами. Відмова від спадщини: види та наслідки для клієнта.

10. Повноваження та можливості адвоката в нотаріальному процесі при оформленні/реалізації спадкових прав клієнта.

11. «Несподіванки» спадкових правовідносин і виклики у практиці адвоката при виконанні доручень клієнтів у спадкових правовідносинах.

 

Захід для адвокатів Запорізької області.

 

Звертаємо увагу слухачів, що вартість участі для осіб, які не є адвокатами, відрізняється.

Звертаємо увагу адвокатів, що перед лекцією та після її завершення слід відсканувати QR-код, який буде відображено на екрані вебінарної кімнати. 

Лектори курсу
Вебінари