Спеціальні тестування передбачені п.32 Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України за 2020 р.
Код ЄДРПОУ платника (Обов'язково)
Шукаемо по ЕДРПОУ...
Дані представника платника
Дані слухача
Увага! Для отримання залікових балів обов'яково вкажіть, що ви адвокат*
Шукаемо по ЄРАУ...
Тестування