Право на справедливий суд: загальні положення
Вебінари
Про курс

1. Загальний підхід ЄСПЛ до оцінки доказів.

2. Сфера дії статі 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

3. Цивільні права та обов'язки в розумінні статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

4. Кримінальне обвинувачення в розумінні статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

5. Співвідношення статті 6 з іншими правами, гарантованими Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.

6. Окремі елементи справедливого судового розгляду.

 

Звертаємо увагу слухачів, що вартість участі для осіб, які не є адвокатами, відрізняється.

Звертаємо увагу адвокатів, що перед лекцією та після її завершення слід відсканувати QR-код, який буде відображено на екрані вебінарної кімнати.

 

На помічників, стажистів та інших учасників вебінару процедура сканування QR-коду не поширюється.

Лектори курсу
Вебінари