Особливості захисту трудових прав викривача та притягнення його до дисциплінарної відповідальності крізь призму судової практики Верховного Суду
Офлайн
Про курс

1.Поняття викривача та його правового статусу

2.Особливості захисту трудових прав викривача, додаткові права та гарантії захисту викривача в порівнянні з іншими категоріями працівників

3.Поняття та особливості імунітету викривача відповідно до останньої практики Верховного Суду

4.Аналіз практики Верховного Суду щодо порушення трудових та інших, гарантованих Законом, прав викривача та притягнення його до дисциплінарної відповідальності

Лектори курсу
Офлайн