Онлайн-трансляція: Застосування положень КК та КПК стосовно кримінальних правопорушень, пов'язаних із домашнім насильством у контексті міжнародних стандартів протидії домашньому насильству
Офлайн
Про курс
  1. Практика ЄСПЛ стосовно протидії домашньому насильству. Справа «Опюз проти Туреччини». Справа «Левчук проти України». Справа «Володіна проти Росії».

  2. Стаття 126-1 КК: доктринальне та судове тлумачення

  3. Тлумачення поняття «домашнє насильство» за КПК

  4. Застосування положень КПК щодо обмежувальних заходів

  5. Застосування норми КПК «угода про примирення у кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, пов’язаних з домашнім насильством, може бути укладена лише за ініціативою потерпілого, його представника або законного представника»

  6. Використання даних щодо кримінальних проваджень у цивільних провадженнях щодо видачі обмежувальних приписів: практика ВС

 

Звертаємо увагу адвокатів, що перед лекцією та після її завершення слід відсканувати QR-код, який буде відображено на екрані вебінарної кімнати.

На помічників, стажистів та інших учасників вебінару процедура сканування QR-коду не поширюється.

Лектори курсу
Офлайн