Огляд рішень Європейського Суду з прав людини (2020-2021)
Офлайн
Про курс

Стаття 2 Конвенції про захист прав людини і основоположнихсвобод (право на життя) MAKUCHYAN AND MINASYAN v.Azerbaijan and Hungary: звільнення та прославненняекстрадованого офіцера, який вбив солдата під час військовихнавчань в Угорщині – порушення.

Стаття 2 Конвенції про захист прав людини і основоположнихсвобод (право на життя) TËRSHANA v. Albania: неналежнерозслідування обличчя заявниці кислотою – порушення.

Стаття 2 Конвенції про захист прав людини і основоположнихсвобод (право на життя) A. AND B. v. Romania: достатні спробиорганів влади забезпечити захист свідків, незважаючи наперешкоди, спричинені самими заявниками – відсутністьпорушення.

Стаття 3 Конвенції (заборона катування) BUTURUGĂ v. Romania:невжиття органами влади заходів з проведення розслідуваннятверджень про домашнє насильство та кібербулінг – порушення.

Стаття 3 Конвенції (заборона катування) ASSOCIATIONINNOCENCE EN DANGER AND ASSOCIATION ENFANCEETPARTAGE v. France: невжиття органами влади необхідних таналежних заходів із захисту дитини від жорстокого поводження знею її батьків, що призвело до її смерті – порушення.

Стаття 5 Конвенції (право на свободу та особисту недоторканність)GRUBNYK v. Ukraine:досудове тримання заявника під вартою, підозрюваного утероризмі – відсутність порушення.

Стаття 6 Конвенції (право на справедливий суд) GUÐMUNDUR ANDRI ÁSTRÁÐSSON v. Iceland:засудження заявника судом, який не відповідав принципу «суд,встановлений законом» – порушення.

Стаття 6 Конвенції (право на справедливий суд) AKBAY ANDOTHERS v. Germany:невиключення доказів, отриманих у результаті прямої чинепрямої провокації працівниками поліції до вчинення злочинів –порушення.

Стаття 6 Конвенції (право на справедливий суд) ĆWIK v. Poland: прийняття судом показань, отриманих у результаті катуванняособи іншими приватними особами – порушення.

 

Лектори курсу
Офлайн