Чи можна розділити квартиру як спільно нажите майно, якщо в договорі купівлі-продажу майна вказані обоє з подружжя?
Відповідь підготувала Тетяна Жидачек, адвокат, керівник АБ "Тетяни Жидачек".
Жидачек Тетяна
09.11.2022

Питання: Чи можна розділити квартиру як спільно нажите майно, якщо в договорі купівлі-продажу майна вказані обоє з подружжя і зареєстроване в реєстрі як часткова власність? При поділі відступити від презумпції рівності часток.

Частиною 2 ст. 355 ЦК України встановлено, що майно може належати особам на праві спільної часткової або на праві спільної сумісної власності.

Згідно ст. 60 СК України, майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу). Вважається, що кожна річ, набута за час шлюбу, крім речей індивідуального користування, є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя.

Проте, судова практика у поставленому запитанні є досить однозначною. Відтак, поширеними є рішення, у яких суди вважають, що поділ такого майна як спільної сумісної власності подружжя є неможливим.

Так, у справі №761/48752/19 позивач просив суд поділити спільну сумісну власність (зокрема, квартиру) з відступом від презумпції рівності часток. В цей же час, право власності на дане майно було зареєстрована по 1/2 частині за кожним зі сторін. Рішенням Шевченківського районного суду міста Києва від 11.02.2021 року позов було задоволено частково та майно було поділено по 1/2 частині за кожним. Надалі постановою Київського апеляційного суду 14.04.2021 року у поділі майна подружжя було відмовлено та надано такий висновок суду:

“З огляду на ту обставину, що спірна квартира належить сторонам на праві спільної часткової власності, з визначенням часток кожного з них у праві власності, правові підстави для її поділу, як спільного сумісного майна подружжя, відсутні. За відсутності правових підстав для поділу майна, як спільного сумісного майна подружжя, правові підстави для збільшення частки позивача у спірному майні з огляду на розмір вкладених ним у придбання майна коштів, що належали йому особисто, для врахування боргів подружжя та правовідносин за зобов`язаннями, що виникли в інтересах сім`ї, а також для відступу від засад рівності часток подружжя за обставин, що мають істотне значення також відсутні”.

У справі №686/1836/20 Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області у рішенні від 11.03.2021 року та Хмельницький апеляційний суд у постанові від 08.06.2021 року навели схожу позицію, що оскільки житлові приміщення, набуті подружжям за час шлюбу належать їм на праві особистої приватної власності, вони не можуть бути об`єктом поділу як майно подружжя.

Дзержинський районний суд міста Харкова у рішенні від 05.10.2022 року у справі №638/2341/20 вказав, що уклавши договір купівлі-продажу спірної квартири, у сторін виникло право спільної часткової власності, де право власності кожного складає по Ѕ частині, тому режим спільної сумісної власності на квартиру, не розповсюджується.

А в рішенні від 05.10.2022 року Автозаводський районний суд міста Кременчука у справі №524/10468/21 зазначив, що при вирішенні справи суд враховує те, що сторони набули спірну квартиру у спільну часткову власність (на підставі договору купівлі-продажу), а тому вимоги позивача щодо поділу нерухомості регулюються нормами про припинення права особи на частку у спільному майні.

Отже, попри те, що все ж можуть зустрічатись випадки такого поділу, переважає практика, що оскільки майно вже належить сторонам на праві спільної часткової власності, воно не може бути поділене як спільна сумісна власність подружжя. У такому разі збільшити частку у праві спільної власності можливо лише за правилами цивільного законодавства для режиму спільної часткової власності.