Завтур Віктор

к.ю.н., адвокат, доцент кафедри кримінального процесу, детективної та оперативно-розшукової діяльності Національного університету «Одеська юридична академія»