Огляд змін в інвестиційному законодавстві від Голови Комітету з питань інвестиційної діяльності та приватизації, що діє у складі НААУ
Задорожний Олександр, Голова Комітету з питань інвестиційної діяльності та приватизації, що діє у складі НААУ, адвокат, кандидат юридичних наук 02.03.2021 р. Верховна Рада України ухвалила в другому читанні законопроекти № 3761 та 3762, які запроваджують податкові пільги у вигляді звільнення з 01.01.2021 р. по 01.01.2035 р. (!) з оподаткування податком на прибуток підприємств, «імпортного» ПДВ, увізного мита […]
Задорожний Олександр
04.03.2021

Задорожний Олександр,

Голова Комітету з питань інвестиційної діяльності

та приватизації, що діє у складі НААУ,

адвокат, кандидат юридичних наук

02.03.2021 р. Верховна Рада України ухвалила в другому читанні законопроекти № 3761 та 3762, які запроваджують податкові пільги у вигляді звільнення з 01.01.2021 р. по 01.01.2035 р. (!) з оподаткування податком на прибуток підприємств, «імпортного» ПДВ, увізного мита та надані пільги із земельного податку й орендної плати за землю для інвесторів, що реалізують інвестиційний проект зі значними інвестиціями.

(Нагадаємо, що значними інвестиціями вважають інвестиції на суму понад 20 млн. євро, які реалізуються на території України у сферах переробної промисловості (крім діяльності з виробництва та обігу тютюнових виробів, спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв); добування з метою подальшої переробки та/або збагачення корисних копалин (крім кам’яного та бурого вугілля, сирої нафти та природного газу); поводження з відходами; транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності, логістики; освіти, науки та науково-технічної діяльності; охорони здоров'я, мистецтва, культури, спорту, туризму та курортно-рекреаційної сфери. Одночасно має бути створено від 80 нових робочих місць із середньою заробітною платою працівників, розмір якої не менш ніж на 15% перевищує розмір середньої заробітної плати у відповідній сфері в регіоні, де реалізується проект, за попередній календарний рік. Інвестиційний договір повинен бути підписаний між інвестором та Кабінетом Міністрів України.)

І. Звільнення від «імпортного» ПДВ.

Так, терміном до 01.01.2035 р. від «імпортного» податку буде звільнений інвестор, який реалізує інвестиційний проект із значними інвестиціями. Іншими словами, не треба буде сплачувати податок на ввезене нового імпортного устаткування (обладнання) та виробів, які укомплектовують його. Це зазначено в підпункті 15 пункту 4 розділу XXI «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України.

Звільнення від оподаткування на додану вартість передбачене першим абзацом цього пункту. Його застосовують у межах терміну реалізації інвестиційного проекту та невикористаного на момент митного оформлення товарів загального обсягу надання державної підтримки, визначеного у спеціальному інвестиційному договорі, з урахуванням даних реєстру інвестиційних проектів із значними інвестиціями щодо обсягу такої підтримки, а також дати й часу внесення відповідних відомостей до такого реєстру.

ІІ. Звільнення від оподаткування податком на прибуток підприємств.

На термін до 01.01.2035 р. від оподаткування податком на прибуток підприємств звільняється прибуток підприємства – інвестора із значними інвестиціями протягом п'яти наступних років за умови виконання платником податку – інвестором із значними інвестиціями своїх зобов'язань за спеціальним інвестиційним договором. При цьому період застосування такого звільнення не може перевищувати терміну дії спеціального інвестиційного договору.

Загальна сума вивільнених від оподаткування коштів (сум податку, що не сплачуються до бюджету та залишаються у розпорядженні платника податку – інвестора із значними інвестиціями) враховується у складі загального обсягу передбаченої спеціальним інвестиційним договором державної підтримки інвестиційного проекту із значними інвестиціями, яка надається відповідно до Закону України "Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в України".

ІІІ. Звільнення від ввізного мита.

Від увізного мита звільняється терміном до 01.01.2035 р. нове устаткування (обладнання) та комплектуючі вироби до нього, що ввозяться інвестором із значними інвестиціями винятково для власного використання при реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями на виконання спеціального інвестиційного договору. Такий договір укладається відповідно до Закону України «Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні» за умови, що відповідні товари виготовлені не раніше ніж за три роки до дати їхнього ввезення на митну територію України, не були у використанні та класифікуються за такими кодами згідно з УКТ ЗЕД: 8402 – 8405, 8406 82 00 10, 8406 82 00 90, 8411, 8412, 8413 40 00 00, 8413 50, 8413 60 20 00, 8413 60 70 00, 8413 60 80 00, 8413 70 21 00, 8413 70 29 00, 8413 70 30 00, 8413 70 35 00, 8413 81 00 00, 8413 82 00 00, 8414 10, 8414 40 90 00, 8414 80, 8416, 8417, 8418 (крім 8418 10 20 10, 8418 10 80 10, 8418 21, 8418 29 00 00, 8418 50, 8418 91 00 00, 8418 99), 8419, 8420, 8421, 8422 (крім 8422 11 00 00), 8423 (крім 8423 10 10 00, 8423 81 25 00, 8423 90), 8424 10 00 90, 8425 (крім 8425 41 00 00, 8425 42 00 00, 8425 49 00 00), 8426 — 8431, 8433 60 00 00, 8434, 8435 (тільки машини та механізми для виробництва соків або аналогічних напоїв), 8436-8442, 8443 (крім 8443 13 10 00), 8444 00, 8445-8448, 8449 00 00 00, 8451, 8452 (крім 8452 10, 8452 30 00 00, 8452 90 00 00), 8453-8466, 8470 30 00 00, 8471 50 00 00, 8472 30 00 00, 8474, 8475, 8477, 8479, 8480, 8481 (крім 8481 80), 8483, 8486, 8487, 8501, 8502, 8503 00, 8504, 8506, 8507, 8511, 8514, 8515, 8525, 8526, 8528, 8529, 8530, 8537, 8538 10 00 00, 8543, 8607, 8608 00 00 00, 8709, 9006 30 00 00 (тільки для фотокамер, призначених для медичного та хірургічного обстеження внутрішніх органів), 9007, 9008, 9010 50 00 00, 9010 90 20 00, 9011, 9012, 9018 (крім 9018 31, 9018 32, 9018 39 00 00), 9019, 9020 00 00 00, 9022, 9023 00, 9024, 9026, 9027, 9030, 9031, 9032.

Перелік та обсяги ввезення таких товарів затверджуює Кабінет Міністрів України разом із укладенням інвестиційного договору.

Варто зазначити, що звільнення від оподаткування ввізним митом надається в межах терміну реалізації інвестиційного проекту та невикористаного на момент митного оформлення товарів загального обсягу надання державної підтримки, визначеного у спеціальному інвестиційному договорі, який укладають відповідно до Закону України «Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні», з урахуванням даних реєстру інвестиційних проектів із значними інвестиціями щодо обсягу такої підтримки.

Відчуження таких товарів раніше ніж 5 років із дати ввезення їх на митну територію України або дострокове припинення спеціального інвестиційного договору (крім випадків дострокового припинення спеціального інвестиційного договору, яке зумовлене порушенням зобов'язань держави щодо надання державної підтримки за спеціальним інвестиційним договором або виникненням форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили)) тягне за собою виникнення обов’язку зі сплати ввізного мита та пені в терміни та в порядку, визначеному цим Кодексом.

ІV. Пільги з земельного податку та орендної плати за землю.

На період до 1 січня 2035 року в частині плати за землю та(чи) земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено та яка використовується в межах реалізації інвестиційних проектів із значними інвестиціями (крім інвестиційних проектів у сферах добування з метою подальшої переробки та/або збагачення корисних копалин) органи місцевого самоврядування можуть установлювати ставки земельного податку та орендну плату за землі державної та комунальної власності в розмірі меншому, ніж розмір земельного податку, установлений рішенням відповідного органу місцевого самоврядування для певної категорії земель, що сплачується на відповідній території, а також можуть звільняти від сплати земельного податку.