Як зареєструвати місце проживання дитини в Україні за місцем реєстрації матері, коли остання тимчасово перебуває за кордоном, а батько воює? Місце реєстрації батька та матері різне
Відповідь на питання
Волков Анатолій
18.09.2022

Відповідь надає член Центру сімейного права ВША НААУ, адвокат Анатолій Волков.

Держава покладає обов’язок на батьків або інших законних представників задекларувати або зареєструвати місце проживання (перебування) новонародженої дитини протягом трьох місяців з дня державної реєстрації її народження (ст.5 Закону України «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні»).

Однак, на практиці виникає чимало випадків, коли з різних причин місце реєстрації дитини відсутнє.

Як зазначив один із місцевих судів у своєму рішенні, «суд приймає до уваги те, що відсутність реєстрації місця проживання малолітньої дитини за місцем її фактичного проживання суперечить інтересам дитини та обмежує реалізацію її прав, гарантованих Конституцією та законами України, зокрема, права на вільний вибір місця проживання, права на освіту, охорону здоров`я та соціальний захист».

Законодавством України визначено, що батьки є законними представниками своїх дітей (ст.242 Цивільного кодексу України).

У відповідності до положень національного законодавства, для реєстрації місця проживання малолітньої дитини подається письмова згода другого з батьків.

Так, відповідно до пункту 32 Порядку декларування та реєстрації місця проживання (перебування), затвердженому постановою КМУ від 07.02.2022 р. №265 «у разі подання заяви про реєстрацію місця проживання (перебування) особою, яка не досягла 18-річного віку, реєстрація місця проживання (перебування) здійснюється за згодою батьків або інших законних представників такої особи. Згода не надається у разі коли особа є здобувачем освіти та здійснює реєстрацію свого місця проживання (перебування) в гуртожитку, що належить до сфери управління закладу освіти».

Подання заяви про реєстрацію місця проживання (перебування) особи віком до 14 років здійснюється одним з її батьків або інших законних представників за згодою іншого з батьків або законних представників (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування) – п.33 вказаного Порядку. Згода батьків або інших законних представників може бути надана у присутності особи, яка приймає заяву про реєстрацію місця проживання, або засвідчена нотаріально в установленому законодавством порядку.

В разі перебування батька дитини у складі Збройних Сил України на період воєнного часу довіреність, а відтак згода на реєстрацію місця проживання дитини можуть посвідчуватися командиром (начальником) відповідних формувань (органів) або іншою уповноваженою таким командиром (начальником) особою. Така довіреність від батька буде прирівнюватися до нотаріально – посвідченої («Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану», затверджені постановою КМУ №164 від 28.02.2022р.)

Разом з тим, слід зазначити, що законне представництво батьків відносно своїх дітей не підлягає передорученню. Тому, при реєстрації місця проживання малолітньої дитини, якщо документи подаються у паперовій формі, присутність одного з батьків у органі реєстрації є обов’язковою, оскільки реєстратору необхідно подати для огляду оригінал паспорту (матері), оригінал свідоцтва про народження дитини та посвідчену командиром відповідного формування довіреність або згоду батька на реєстрацію місця проживання дитини за адресою матері.

В той же час, Порядком декларування та реєстрації місця проживання (перебування) передбачена дистанційне декларування місця проживання дитини, поданою батьками або одним із них в електронній формі засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Портал Дія).

Для цього необхідно пройти автентифікацію з використанням інтегрованої системи та кваліфікованого електронного підпису, які дають змогу однозначно встановити особу заявника. При здійсненні такого порядку декларування місця проживання дитини, згода іншого з батьків або законних представників дитини підтверджується електронним підписом.

У разі, якщо один із батьків відмовляється надати згоду в паперовому або електронному вигляді на реєстрацію (декларування) місця проживання дитини за адресою іншого батька, тоді цей спір можна вирішити в судовому порядку в рамках спрощеного провадження. Позовна вимога, в такому разі буде про надання дозволу на реєстрацію дитини без згоди батька або матері.